Bekendmakingen Bovengemeentelijk

Openbare onderzoeken en bekendmakingen van bovengemeentelijk niveau. Dit kunnen provinciale, regionale, federale, Europese,… zijn.

Politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 (gepubliceerd 4/04/2019) en PV

 

Tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen - openbaar onderzoek

bekendmaking

 

Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS — principiële toestemming

gebruik van bodycams

Aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

https://www.ovam.be/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 13 september 2018

onbevaarbare_opheffing.pdf

 

  Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

publieke_inspraak_aanpak_stikstof.pdf

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 2 augustus 2018

besluit_1.8.2018.pdf

persbericht_waterschaarste_20180801.pdf 

 

Besluit van de gouverneur betreffende waterschaarste en droogte in de provincie West-Vlaanderen van 19 juli 2018

besluit_droogte_waterbeperkende_maatregelen_180719.pdf

besluit_droogte_brandgevaar_180719.pdf

 

   Bekendmaking Politiebesluiten 28 juli 2017

verlenging_captatie_leiebekken

verlenging_captatie_recreatieve_doeleinden

 

  Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 3 juli 2017

Politiebesluit beregening vanuit waterlopen  

Politiebesluit drinkwater  

Politiebesluit Leiebekken

 

 Bekendmaking Politiebesluiten Gouverneur 21 juni 2017

Politiebesluit Leiebekken   

Politiebesluit drinkwater     

 

 Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 19 juni 2017

 Politiebesluit