Algemeen Retributiereglement

Een retributie is geen proces-verbaal, het is een verschuldigde belasting die geheven wordt door een stad of gemeente.  Een retributie is een vergoeding die u moet betalen voor geleverde diensten. Retributies voor buitenschoolse opvang, het gebruik van een feestzaal, toegangsgeld voor een zwembad... en om te parkeren. Al deze zaken doet u uit eigen beweging, dus gaat het om een retributie. De gemeente levert een dienst, en in ruil daarvoor betaalt u een retributie. Als u klikt op onderstaande link, kan u het recentste retributiereglement van de gemeente Kuurne bekijken.

Algemeen retributiereglement

(bekendgemaakt op 28 augustus 2019) - treedt in werking op 1 september 2019

Algemeen retributiereglement 

(bekendgemaakt op 19 juni 2019) - treedt in werking op 24 juni 2019

Algemeen retributiereglement 

(bekendgemaakt op 24 april 2019) - treedt in werking op 1 mei 2019