OCMW- Raad

  • Bestuurt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk
  • Beheert de diensten en de instellingen verwant aan het OCMW
  • Bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen

Deze leden van de OCMW-raad worden door de gemeenteraad aangeduid voor een periode van zes jaar.