Belastingsreglementen

Belastingreglementen dienstjaar 2018 en dienstjaar 2019

01 opcentiemen op de onroerende voorheffing
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

02 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimte(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

03 aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

04 belastingsreglement sluikstorten
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

05 drukwerken met handelskarakter
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

aangifteformulier drukwerken

06 belasting op reclameborden
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

07 naheffing blauwe zone & naheffing extra kort parkeren
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

08 belasting op uitbating bars, privéclubs en daghotels
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

aangifteformulier bars, privéclubs en daghotels

09 belasting op tweede verblijven
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)
aangifteformulier tweede verblijven

10 belasting op masten en pylonen 
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

aangifteformulier masten en pylonen

11 belasting op taxidiensten en vergunde voertuigen met bestuurder
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

12 belasting op leegstaande gebouwen en woningen
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

13 belasting op uitbating nachtwinkels
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

aangifteformulier nachtwinkels

14 belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen
(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)