Zittingen Vast Bureau

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de voorzitter van het vast bureau bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig - het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2020

6 oktober 2020

22 september 2020

8 september 2020

18 augustus 2020

14 juli 2020

30 juni 2020

16 juni 2020

02 juni 2020

12 mei 2020

21 april 2020

7 april 2020

24 maart 2020

10 maart 2020

25 februari 2020

11 februari 2020

21 januari 2020

07 januari 2020