Zittingen Vast Bureau

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de voorzitter van het vast bureau bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig - het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2020

07 januari 2020

2019

10 december 2019

26 november 2019

5 november 2019

22 oktober 2019

8 oktober 2019

24 september 2019

10 september 2019

27 augustus 2019

13 augustus 2019

9 juli 2019

25 juni 2019

11 juni 2019

21 mei 2019

07 mei 2019

23 april 2019

09 april 2019

26 maart 2019

12 maart 2019

26 februari 2019

12 februari 2019

29 januari 2019

15 januari 2019