Zittingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Op deze webpagina vind je de informatie terug die voorzitter van het vast bureau bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig - het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

2021

Lijst met data voor het jaar 2021

21 januari 2021

2020

Lijst met data voor het jaar 2020

10 december 2020

26 november 2020

19 november 2020 (omwille van een cyberaanval op ons netwerk is de OCMW-raad van 19 november uitgesteld naar 26 november 2020)

22 oktober 2020

24 september 2020

18 juni 2020

28 mei 2020

23 april 2020

27 februari 2020

23 januari 2020