Samenstelling Vast Bureau

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester is voorzitter van het vast bureau.

Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het vast bureau bereidt de beraadslagen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van deze raad uit.

Het vast bureau vergadert iedere 2 weken op dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Voorzitter

Algemeen directeur