Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • bestuurt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk
  • beheert de diensten en de instellingen verwant aan het OCMW
  • bepaalt het beleid en neemt alle beslissingen

In principe vergadert de OCMW-raad één maal per maand. De zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Voorzitter raad