Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van alle aangelegenheden van gemeentelijk belang.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe de algemene regels vaststellen. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendige bestuur van de gemeente.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, maar je mag niet tussenkomen. In principe vergadert de gemeenteraad één maal per maand. De zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Voorzitter Gemeenteraad