Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

De Vlaamse wetgeving schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid een protocol moet worden opgemaakt. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin enkele zaken vast met betrekking tot hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om aan te tonen dat aan de principes van de GDPR/AVG voldaan is. Alle partijen zijn verplicht de protocollen op hun respectievelijke websites te publiceren.

 Meer informatie over protocollen kan je vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Bijlagen

PROTOCOL VOOR DE WEDERZIJDSE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
TUSSEN HET AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR, HET AGENTSCHAP WONEN IN VLAANDEREN,
STAD/GEMEENTE EN OCMW (gepubliceerd 1 maart 2024) en bijhorend: Verklaring voor akkoord (gepubliceerd 1 maart 2024)

 

PROTOCOL TER OMKADERING VAN DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
TUSSEN HET AGENTSCHAP JUSTITIE EN HANDHAVING EN GEMEENTE
IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT HET VLAAMS HANDHAVINGSPLATFORM   + Addendum protocol VHP (gepubliceerd 28 feb 2024)

Protocol Pz Vlas Kuurne quarantainehandhaving

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN PROVINCIEGOUVERNEUR WEST-VLAANDEREN EN GEMEENTE KUURNE - in het kader van het project rivierherstel Leie en meander