Omgevingsvergunningen

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket, mailen naar omgevingsloket@kuurne.be, of opsturen naar

Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 9
8520 Kuurne

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht in het Gemeentehuis, Omgevingsloket, Marktplein 9. Maak hiervoor vooraf een afspraak

Hieronder vind je de lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de omgevingsvergunningen terug.
Je kan het overzicht ook op kaart bekijken via het Omgevingsloket:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Openbare onderzoeken 

OMV_2022093004,  sanering van de Vaernewijkbeek : 2 dicht bij elkaar liggende lozingen in de Vaernewijkbeek t.h.v. het kruispunt Hulstsestraat met Rijksweg worden gesaneerd + bronbemaling + vegetatiewijzing + aanleg terrein voor grondverbetering + aanpassen rooilijnplan ter hoogte van de Kuurnsestraat (Harelbeke), ingediend door Aquafin NV, openbaar onderzoek op vraag van de behandelende overheid (Vlaamse Overheid), openbaar onderzoek van 29/04/2023 tot en met 28/05/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023046488, verkavelen van 2 percelen voor 3 loten voor ééngezinswoning met bijhorende parkeerhaven, ingediend door Veldhuys, vertegenwoordigd door Pieter Blomme, openbaar onderzoek van 04/05/2023 tot en met 02/06/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023053119, regularisatie verbouwen woning + bouwen bijgebouw, gelegen Populierenlaan 15, ingediend door Davy Verspaille, openbaar onderzoek van 17/05/2023 tot en met 15/06/2023, 

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023056086,  regularisatie verbouwen van een eengezinswoning zonder vergunning, gelegen Heirweg 41,  ingediend door Martin Huysman, openbaar onderzoek van 17/05/2023 tot en met 15/06/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023049823, aanleggen van 2 opritten en een pad naar de voordeur, gelegen Muntstaat 9, ingediend door Alessio Lietaert, openbaar onderzoek van  31 mei tot en met 29 juni 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023019911, verbouwen van een bestaande halfopen bebouwing en plaatsen van een bergingscontainer, gelegen Jan Frans Willemsplein 3, ingediend door David Deduytschaver, openbaar onderzoek van 31 mei 2023 tot en met 29 juni 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2022169295, hernieuwing milieuvergunning tankstation en aanleg verharding, gelegen Brugsesteenweg 204, ingediend door Lukoil Belgium NV, openbaar onderzoek van 8 juni 2023 tot en met 7 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023055325, aanleggen wegenis, gelegen Hulstsestraat 223, ingediend door BMP BVBA, openbaar onderzoek van 8 juni 2023 tot en met 7 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023059684, uitbreiden van de woning gelegen Twaalfde-Liniestraat 7, aangevraagd door Jonathan Beunnens, openbaar onderzoek van 16 juni 2023 tot en mEt 15 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023051206, plaatsen van een omheining, gelegen Molenwieklaan 29, aangevraagd door Geoffrey Adam, openbaar onderzoek van 20 juni 2023 tot en met 19 juli 2023.

bekendmaking

link naar OML

OMV_2022080851, Verhogen Kuurnebrug, gelegen Meersstraat (grondgebied Kuurne) en Vlasstraat (grondgebied Harelbeke), aangevraagd door De Vlaamse Waterweg NV PR, openbaar onderzoek van 21 juni tot en met 20 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023043632, verbouwen en uitbreiden van de woning, gelegen  Gen. Eisenhowerstraat 77, aangevraagd door Franciska en Mike Tinel - Verhaeghe, openbaar onderzoek van  21 juni tot en met 20 juli 2023.

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023034876, verkavelen van perceel voor 9 kavels in een bestaande woonomgeving, gelegen Hulstsestraat 126, aangevraagd door AV Beton-Grondwerken Bvba, openbaar onderzoek van 26 juni tot en met 25 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2022156910, slopen van luifel, verwijderen van verharding, bouwen van industriële  hallen, aanleg van nieuwe verhardingen, gelegen Noordlaan 35-37, aangevraagd door Shapes Metalworks NV, openbaar onderzoek van 10 juli tot en met 8 augustus 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023055700, sloop en herbouw van kleuterschool, gelegen Boomgaardstraat 21, aangevraagd door Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs, openbaar onderzoek van 13 juli tot en met 11 augustus 2023

bekendmaking 

link naar OML

OMV/2023046910, verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Boomgaardstraat 149, aangevraagd door Orianne en Joris Bourgeos-Vierstraete, openbaar onderzoek van 20 juli tot en met 18 augustus 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023084779, Verbouwen en uitbreiden van een bestaand pand naar een woning met aparte handelsruimte na afbraak uitbouw en aanpalende opslagruimte, gelegen Kortrijksestraat 153, aangevraagd door CLARO, openbaar onderzoek van 28 juli tot en met 26 augustus 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023092648, bouwen van een garage, gelegen Bavikhoofsestraat zn, aangevraagd door Verbeke-Tytgat Ivan-Annie, openbaar onderzoek van 4 augustus tot en met 2 september 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023092604, bouwen van een woning met zwembad, gelegen Meikever 10, aangevraagd door Vercruysse-Del'Haye Frank-Joke, openbaar onderzoek van 10 augustus tot en met 8 september 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023053885, bouwen van een appartementsgebouw, gelegen Luit.-Gen. Gérardstraat 10-18, aangevraagd door Constructis, openbaar onderzoek van 18 augustus tot en met 16 september 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023096092, Het slopen van een bestaande woning en het bouwen van twee meergezinswoningen, gelegen Dageraadstraat 22, aangevraagd door Steenhuyse, openbaar onderzoek van 18 augustus tot en met 16 september 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023098014, verbouwen van een woning, gelegen Beukenlaan 17, aangevraagd door Vansteenkiste Tom - Demeyer Talisa, openbaar onderzoek van 6 september tot en met 5 oktober 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023100301, verbouwen van een woning, gelegen Weidenstraat 87, aangevraagd door VANNESTE TRADING, openbaar onderzoek van 6 september tot en met 5 oktober 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023078861, sloop + bouw bedrijfsloods, gelegen Kongostraat 104, aangevraagd door Tyre Repair Center Bvba, openbaar onderzoek van 15 september tot en met 14 oktober 2023

bekendmaking

link OML

OMV/2023100149, aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen Stokerijstraat 140, aangevraagd door Thierry Pattyn, openbaar onderzoek van 15 september tot en met 14 oktober 2023

bekendmaking

OML

Ter inzage gelegde beslissingen van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

Alle ter inzage gelegde beslissingen kunnen digitaal geraadpleegd worden. In de zoekbalk kan je de gemeente invullen en aanduiden dat je enkel de ter inzage gelegde beslissingen wenst te zien.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Sommige projecten bevatten auteursrechtelijk beschermde plannen. Hierdoor zijn de plannen en de beslissing niet online beschikbaar. Het volledige dossier met de beslissing en de bijhorende plannen kan ingekeken worden in het gemeentehuis, na afspraak.

Referentie omgevingsloket: 2022084138,  ingediend door Belgium Properties Retailers (GAMMA), gelegen Ringlaan 9 voorwaardelijk vergund op 02/05/2023,

bekendmaking Gamma

Referentie omgevingsloket: 2023013531,  Functiewijziging woning naar praktijkruimte, gelegen Kortrijksestraat 14, ingediend door Van Wonterghem Karel, goedgekeurd op 02/05/2023

bekendmaking VanWonterghem

Referentie omgevingsloket: 2023046067, Verbouwen van een woning, gelegen Hulstsestraat 192, ingediend door Deryckere - Holvoet, gelegen Hulstsestraat 192, vergund op 09/05/2023

bekendmaking Deryckere-Holvoet

Referentie omgevingsloket: 2023028198, Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen Stokerijstraat 119, ingediend door Van Slambrouck Sofie, voorwaardelijk vergund op 09/05/2023

bekendmaking VanSlambrouck

Referentie omgevingsloket: 2023028808, Renoveren van de gevel, gelegen Burgemeester Decoenestraat 30, ingediend door Martijn Vandeputte, voorwaardelijk vergund op 09/05/2023

bekendmaking Vandeputte

Referentie omgevingsloket: OMV_2022165353, Afbreken en herbouwen van een ééngezinswoning, gelegen Katrienwiel 2, ingediend door Demuynk Christophe - Vanderhaeghe Ingrid, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

Bekendmaking Demuynck-Vanderhaeghe

Referentie omgevingsloket: OMV_2023050776, Wijzigen raam aan voor- en zijgevel, Gen. Eisenhowerstraat 59, ingediend door Lien Van Raemdonck, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

Bekendmaking VanRaemdonck

Referentie omgevingsloket: OMV_2023057176, aanleg van een zwembad, gelegen Abelenstraat 11, ingediend door Vanlerberghe Carine, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

bekendmaking Vanlerberghe

OMV_2022167158, verkavelen van 3 kadastrale percelen tot 1 bouwlot voor een eengezinswoning, gelegen Kortrijksestraat 160, ingediend door Anne-Marie Goethals  en  Paul Goethals voorwaardelijk vergund op  30 mei 2023

bekendmaking Goethals 

OMV/2023013921, bouwen eengezinswoning (halfopen bebouwing) en bouwen van een carport, gelegen Beeklaan 29, aangevraagd door ACE RENTAL, Noordster 13, voorwaardelijk vergund dd. 06/06/2023

Bekendmaking Ace Rental

OMV/2023057592, bouwen van een carport, gelegen Evariste Carpentierstraat 17, aangevraagd door Lamont Kenneth - Larnou Hélène  vergund dd. 06/06/2023

Bekendmaking Lamont-Larnou

OMV/2023057218, vernieuwen van de gevels van het hoofdkantoor, gelegen Heirweg 125, vergund dd. 06/06/2023

bekendmaking Waak

OMV_2023014237, plaatsen van een schutting en een prieel, gelegen Watertorenstraat zn, aangevraagd door Gauthier Renard, voorwaardelijk vergund dd. 13/06/2023

bekendmaking Renard

OMV_2023011355, Uitbreiden van een bestaande woning, gelegen Boomgaardstraat 101, aangevraagd door Catherine Mortier, voorwaardelijk vergund dd. 13/06/2023

Bekendmaking  Mortier

referentie omgevingsloket OMV_2022140448, Slopen, herbouwen en bouwen van industriële gebouwen, aangevraagd door Fiberal-Vanhauwaert, gelegen Sint-Katriensteenweg 35, voorwaardelijk vergund op 20/06/2023

affiche fiberal

Referentie omgevingsloket: OMV_2023003191, bouwen van een stockageruimte en aanleggen bijhorende verharding, gelegen Noordlaan 22, aangevraagd door Debahold NV, voorwaardelijk vergund op 20/06/2023

Bekendmaking Debahold

Referentie omgevingsloket: OMV_2023046181, bouwen van een scheidingsmuur/kadastrale wijziging, gelegen Boomgaardstraat 210 en 212, aangevraagd door Stefan Hinnekens, voorwaardelijk vergund op 20/06/2023

Bekendmaking Hinnekens

Referentie omgevingsloket: OMV2023009224, regularisatie bijgebouw en plaatsen 2 kleine windmolens, gelegen Brugsesteenweg 327, aangevraagd door Jan Desmet, voorwaardelijk vergund op 20/06/2023

Bekendmaking Desmet

referentie omgevingsloket OMV_OMV_2023027870, verbouwen van een woning, gelegen Windmolenlaan 14, aangevraagd door Osman Salif, voorwaardelijk vergund op 27/06/2023

bekendmaking Salif

Referentie omgevingsloket: OMV_2023044161, sloop van woning en aanpassen inkom Instituut Spes Nostra, gelegen Koning Albertstraat 48, 50 en Luit.-Gen. Gérardstraat 5, aangevraagd door Instituut Spes Nostra, voorwaardelijk vergund op 27/06/2023

Bekendmaking Spes Nostra

Referentie omgevingsloket: OMV_2023049989, Gevelwijziging met het plaatsen van nieuwe gevelreclame, gelegen Marktplein 9, aangevraagd door Batopin NV, vergund op 27/06/2023

Bekendmaking Batopin

Referentie omgevingsloket: OMV_2022160849, Plaatsen van omheining en aanleggen oprit, gelegen Renbaanlaan zn., aangevraagd door Christa Lambrecht, geweigerd op 27/06/2023

Bekendmaking Lambrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2023062183, Isoleren van de voorgevel en afwerken met crepi gelegen gelegen Pouckeweg 3, aangevraagd door Claudine Dewaele, voorwaardelijk vergund op 27/06/2023

Bekendmaking Dewaele

Referentie omgevingsloket: OMV_2023046248, Verbouwen van een woning, regulariseren van het tussengebouw, afbraak niet vergunde achterbouw en plaatsen overdekt terras gelegen, Leiestraat 113, aangevraagd door  Pacco BV, geweigerd op 04/07/2023

Bekendmaking PACCO

Referentie omgevingsloket: OMV_2023038686, Verbouwen van een woning, gelegen Weggevoerdenplein 10, aangevraagd door Benedikt Devos - Carla Meyhui, voorwaardelijk vergund op 04/07/2023

Bekendmaking Devos-Meyhui

Referentie omgevingsloket: OMV_2023053119, Regularisatie verbouwen woning + bouwen bijgebouw, gelegen Populierenlaan 15, aangevraagd door Davy Verspaille, voorwaardelijk vergund op 04/07/2023

Bekendmaking Verspaille

Referentie omgevingsloket: OMV_2023071832, Verbouwen van een woning, gelegen Brugsesteenweg 62, aangevraagd door Koen Samyn – Kathy Groenweghe, voorwaardelijk vergund op 04/07/2023

Bekendmaking Samyn-Groenweghe

Referentie omgevingsloket: 2023064906,  Hernivelleren van een perceel akkerland, gelegen Wandelinglaan zn, ingediend door Maes Luc - Degroote Rita, goedgekeurd op 18/07/2023

Bekendmaking Maes

Referentie omgevingsloket: 2023057552,  Plaatsen van een reclamepaneel, gelegen Brugsesteenweg 117 en 119, ingediend door Diëtiste Lisa Deboosere BV, voorwaardelijk vergund op 18/07/2023

Bekendmaking Diëtiste Lisa Deboosere

Referentie omgevingsloket: 2023046488,  Verkavelen van 2 percelen voor 3 loten voor ééngezinswoning met bijhorende parkeerhaven, gelegen Erf 7, ingediend door Veldhuys, voorwaardelijk vergund op 18/07/2023

Bekendmaking Veldhuys

Referentie omgevingsloket: 2023045768,  Bouwen van een bedrijfsgebouw, gelegen Sint-Katriensteenweg 67, ingediend door Wynant BV, voorwaardelijk vergund op 18/07/2023

Bekendmaking Wynant BV

Referentie omgevingsloket: 2023066410,  Verbouwen van een woning en heraanleggen van een terras, gelegen Haantjesstraat 55, ingediend door Tanghe Louis, voorwaardelijk vergund op 18/07/2023

Bekendmaking Tanghe

Referentie omgevingsloket: OMV_2023090183 : Herinrichting ’t Stik, gelegen Seizoenweg – Speelterrein, aangevraagd door Gemeente Kuurne, voorwaardelijk vergund op 16/08/2023

Bekendmaking ’t Stik

Referentie omgevingsloket OMV/20232023019911 : Deduytschaver David – Vanhauwaert Rosita, voor verbouwen van een bestaande halfopen bebouwing en plaatsen van een bergingscontainer, gelegen Jan Frans Willemsplein, voorwaardelijk vergund op 16/08/2023

Bekendmaking Deduytschaver-Vanhauwaert

Referentie omgevingsloket: OMV_2023082921: Michèle Servayse, voor schilderen voorgevel, gelegen Leiestraat 136, vergund op 16/08/2023

Bekendmaking Servayse

Referentie omgevingsloket: OMV_2023085089 : Koen Verledens, voor verbouwen van een woning, gelegen Steenovenstraat 18, vergund op 16/08/2023

Bekendmaking Verledens

Referentie omgevingsloket: OMV_2023070601 : Farys, voor gevelrenovatie zwembad Kuurne, gelegen Boomgaardstraat 166 en Nieuwenhuyse 49, vergund op 16/08/2023

Bekendmaking Farys

Referentie omgevingsloket: OMV_2023078550, ESV-Blomme, voor plaatsen van een reclamezuil, gelegen Vijverhoek 39, voorwaardelijk vergund op 16/08/2023

Bekendmaking ESV Blomme

Referentie omgevingsloket: OMV_2023077480, Nathalie Vanlandeghem, , 8520 Kuurne voor renovatie van de voorgevel, gelegen Hulstsestraat 58, vergund op 16/08/2023

Bekendmaking Vanlandeghem

Referentie omgevingsloket: OMV_2023056086, Martin Huysman, voor regularisatie verbouwen van een eengezinswoning zonder vergunning, gelegen Heirweg 41, vergund op 22/08/2023

Bekendmaking Huysman

Referentie omgevingsloket: OMV_2023049823, Alessio Lietaert, voor het aanleggen van 2 opritten en een pad naar de voordeur, gelegen Muntstraat 9, voorwaardelijk vergund op 29/08/2023

Bekendmaking Lietaert

Referentie omgevingsloket: OMV_2023068410, Kristof Vanackere, voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen Brugsesteenweg 404, voorwaardelijk vergund op 29/08/2023

Bekendmaking Vanackere

Referentie omgevingsloket: OMV_2023079521, Arsen Muradayan, voor renovatie woning en bijgebouwen, verplaatsen tuinhuis en rooien van een boom gelegen Nieuwenhuyse 21, voorwaardelijk vergund op 29/08/2023

Bekendmaking Muradayan

Referentie omgevingsloket: OMV_2023051206, Adam Geoffrey, voor plaatsen van een omheining, gelegen Molenwieklaan 29, voorwaardelijk vergund op 5/09/2023

Bekendmaking Adam

Referentie omgevingsloket: OMV_2023059684, Beunnens Jonathan, voor uitbreiden van een woning, gelegen Twaalfde-Liniestraat 7, voorwaardelijk vergund op 5/09/2023

Bekendmaking Beunnens

Referentie omgevingsloket: OMV_2023046910, Vierstraete Joris - Bourgeos Orianne, voor verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Boomgaardstraat 149, voorwaardelijk vergund op 5/09/2023

Bekendmaking Vierstraete-Bourgeos

Referentie omgevingsloket: OMV_2023090064, VD Investment Group BV, voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, gelegen Pieter Verhaeghestraat 34, voorwaardelijk vergund op 5/09/2023

Bekendmaking VD Investment

 

 

 

 

Beslissing door hogere overheid

 

Beslissing door Deputatie

 

Beslissing door Vlaamse Overheid

 OMV_2022115449, ontharden van de Rijksweg, gelegenopenbaar domein (N36) gelegen te 8860 Lendelede en 8520 Kuurne, ingediend door Wegen en Verkeer, vergund op 09/02/2023

bekendmaking WegenEnVerkeer

 

Beslissing door Deputatie na beroepsprocedure

 

Aktenames 

Aktename melding referentie OMV/2023070197, melding voor bronbemaling ten behoeve van de aanleg van een laadkaai, gelegen Sint-Katriensteenweg 29, op 30 mei 2023

bekendmaking Vanderbeke

Aktename op 06 juni 2023 melding referentie OMV/2023069343, melding voor e exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten., Cebeo NV

bekendmaking Cebeo

Referentie omgevingsloket OMV_2023074977, aktename van melding ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen Weggevoerdenplein 8, voor Fluvia (post Kuurne) op 20/06/2023

Bekendmaking Fluvia

referentie omgevingsloket OMV_2023078470 - Aktename melding overname exploitatie klasse 2, gelegen Ter Ferrants 26, gemeld door Maroofkhel Akakhel op 04/07/2023

bekendmaking Maroofkhel

Referentie omgevingsloket: OMV_2023110691, Aktename melding voor bronbemaling voor plaatsen van rioleringsputten en liftput, gelegen Koning Albertstraat 60, gemeld door Wycor nv op 5/09/2023

Bekendmaking Wycor