Omgevingsvergunningen

Je kan de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen, beslissingen en aktenames digitaal raadplegen via:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Omwille van het auteursrecht en privacygegevens kan je enkel beperkte informatie online raadplegen. Aan het omgevingsloket in het gemeentehuis kan je alle documenten inkijken. Je kan langskomen tijdens de openingsuren of een afspraak maken.