Omgevingsvergunningen

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket, mailen naar omgevingsvergunning@kuurne.be, of opsturen naar

Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 9
8520 Kuurne

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht in het Gemeentehuis, Omgevingsloket, Marktplein 9. Maak hiervoor vooraf een afspraak

Hieronder vind je de lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de omgevingsvergunningen terug.
Je kan het overzicht ook op kaart bekijken via het Omgevingsloket:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Openbare onderzoeken van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

 

Omgevingsnummer 2021169907, slopen van paardenboxen en bouwen van een nieuwbouwschool met bijhorende sporthal, gelegen Kattestraat zn, ingediend door Gemeente Kuurne, van 4/03/2022 tot en met 3/04/2022,
link naar omgevingsloket
Affiche openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2021196544, bouwen van 2 aaneengesloten halfopen woningen, met losstaande garage, gelegen Kongostraat 14-16, ingediend door Building Gryvan BV, van 14/03/2022 tot en met 13/04/2022, 
Affiche openbaar onderzoek 
link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022004558,  verbouwen van een woning gelegen Bavikhoofsestraat 151,  ingediend door Abdelhak Azirar-Fadoua Lasgaa, van 18/03/2022 tot en met 17/04/2022 
Affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022006246, verbouwen van een garage gelegen Kouterstraat 30, ingediend door Dominique Sonneville, van 18/03/2022 tot en met 17/04/2022, 
affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022015909, renovatie/uitbreiding loods, gelegen Kongostraat 84, ingediend door Danny Roose, van 18/03/2022 tot en met 17/04/2022, 
affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022020118, regularisatie bouwen van carport en loungecorner gelegen Lijstergalm 25, ingediend door Jeroen Huysentruyt, van 18/03/2022 tot en met 17/04/2022, 
affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022019195, verbouwen van een woning met handelsruimte, gelegen Kortrijksestraat 102, ingediend door Piepers Jo - Coeman Anja, van 18/03/2022 tot en met 17/04/2022, 
affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2021198663, uitbreiden van een woning en aanpassing van een raamopening, gelegen Stokerijstraat 129, ingediend door Ameye Francis – Gysels Isabel, van 28 maart 2022 tot en met 27 april 2022

Affiche openbaar onderzoek

Link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022009694, verbouwen van een woning, gelegen Kerkstraat 27, ingediend door Devriese Wim – Defoort Lien, van 28 maart 2022 tot en met 27 april 2022

Affiche openbaar onderzoek

link naar openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2022007885, bouwen van bijgebouwen, carport en tuinhuis, gelegen Oreganostraat 5, ingediend door Sander Rebry, van 7 april 2022 tot en met 7 mei 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2020165447, verbouwen van een woning, ingediend door Legein Gaëtan - Mo Chiara, gelegen Bavikhoofsestraat 130, van 7 april 2022 tot en met 7 mei 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2022009895, bouwen van een tuinhuis, ingediend door Voet Heidi, van 7 april 2022 tot en met 7 mei 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2022046862, plaatsen van een poolhouse, zwembad en terras, gelegen Windweg 9, ingediend door Serge Hoorelbeke, van 13 april 2022 tot en met 13 mei 2022

affiche openbaar onderzoek

 

Omgevingsnummer 2022045013, bijstelling verkaveling, gelegen Lijstergalm zn, ingediend door Gr-Ont bvba, van 3 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022035030, bouwen van een nieuwbouwwoning met praktijk en tuinpaviljoen, gelegen Veldm. Montgomerystraat 37 en 39, ingediend door Arne Van Renterghem, van 13 mei 2022 tot en met 12 juni 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022047403, plaatsen van een omheining, gelegen Condruzenstraat 1, ingediend door Jason Verhelle, van 13 mei 2022 tot en met 12 juni 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022050369, verbouwen van een woning, gelegen Sint-Pietersstraat 24, ingediend door Kjell Vanhoucke - Wendy Declerck, van 13 mei 2022 tot en met 12 juni 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Omgevingsnummer 2022054380, verbouwen van een woning, gelegen Krokussenlaan 2, ingediend door Gijs Gelaude - Lennie Vansteenkiste, van 24 mei 2022 tot en met 22 juni 2022

affiche openbaar onderzoek

link naar omgevingsloket

 

Ter inzage gelegde beslissingen van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

Alle ter inzage gelegde beslissingen kunnen digitaal geraadpleegd worden. In de zoekbalk kan je de gemeente invullen en aanduiden dat je enkel de ter inzage gelegde beslissingen wenst te zien.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

 

Sommige projecten bevatten auteursrechtelijk beschermde plannen. Hierdoor zijn de plannen en de beslissing niet online beschikbaar. Het volledige dossier met de beslissing en de bijhorende plannen kan ingekeken worden in het gemeentehuis, na afspraak.

 

Beslissingen omgevingsvergunningaanvragen

OMV_2021169907, Gemeente Kuurne, slopen van paardenboxen en bouwen van een nieuwbouwschool met bijhorende sporthal, gelegen Kattestraat 128 en 130, voorwaardelijk vergund op 3/05/2022, 
Affiche beslissing
 

OMV/2021195270 – Lecluyse Florent -  vervangen van ramen en vervangen van een raam naar een garagepoort – Kerkstraat 78 – vergund op 03/05/2022,
affiche beslissing

 

OMV/2022009453 – Wijckaert Davy – Tervoort Paulien – Uitbreiden van de woning – Brugsesteenweg 483 – voorwaardelijk vergund op 03/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2022022701 -  Tom Vancraeynest – Bouwen van een woning – Meiweg 10 – voorwaardelijk vergund op 03/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2022038186 - Samyn Koen - Groenweghe Cathy - Renoveren van een bestaande woning-  Brugsesteenweg 62 – voorwaardelijk vergund op 03/05/2022
affiche beslissing

 

OMV_2022042081 - Mussa Kerno - Isoleren van de gevel en afwerken met crepi - Brugsesteenweg 154 – voorwaardelijk vergund op 03/05/2022
affiche beslissing

 

OMV_2022044228 - Stefaan Schamp - Isoleren van de gevel en afwerken met steenstrips  gelegen Kouterstraat 106 – vergund op 03/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2021139202 - Katholiek Onderwijs Kuurne Immo VZW - Revalorisatie schoolsite gelegen Gen. Eisenhowerstraat 8, Kortrijksestraat , 10, 12 en 16 - voorwaardelijk vergund op 10/05/2022 
affiche beslissing 

 

OMV_2021193802 - Jason Baert- Sharon Ryckebosch - Bouwen van een woning met carport gelegen Motestraat 3 – voorwaardelijk vergund op 10/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2022004558 - Abdelhak Azirar- Fadoua Lasgaa - Verbouwen van een woning gelegen Bavikhoofsestraat 151 - voorwaardelijk vergund op 10/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2022006246 - Dominique Sonneville - Verbouwen van een garage gelegen Kouterstraat 30 - voorwaardelijk vergund op 10/05/2022
affiche beslissing

 

OMV_2022004722 - Josiane Yankam - aanleggen van een bijkomende oprit gelegen Condruzenstraat 3 -  voorwaardelijk vergund op 10/05/2022
affiche beslissing

 

OMV_2022008268 - Petra De Smul - Functiewijziging van een meergezinswoning + aanpassingen aan de voorgevel gelegen Leiestraat 123, 125, 127 en 129 - geweigerd op 17/05/2022 
affiche beslissing 

 

OMV_2022007921 -  Petra De Smul - Functiewijziging van een meergezinswoning + aanpassingen aan de voorgevel gelegen Leiestraat 133, 135 en 137 - geweigerd op 17/05/2022 
affiche beslissing

 

OMV_2022040692 - Filip Vandamme - Isoleren en schilderen van de gevel gelegen Burg. Decoenestraat 36 - vergund op 17/05/2022
affiche beslissing

 

Aktenames 

OMV_2022058528 - Vandenberghe Ann – Tijdelijke bronbemaling -  Twaalfde-Liniestraat 13  - aktename op 03/05/2022

affiche aktename