Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid.

Het gemeentebestuur probeert ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig, die werden opgenomen in een reglement, De 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' (GAS). Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro. Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting.             

Algemene Politieverordening

(Beslissing 29/01/2019 - gepubliceerd 12/02/2019)