Sluikstorten

Sluikstorten is uit den boze en kan zwaar beboet worden. Het is dan ook verboden huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, afbraakmateriaal, wrakken, grasmaaisel, snoei- en tuinafval, allerhande goederen en voorwerpen die de netheid en esthetiek van de omgeving benadelen en/of een gevaar zijn voor de openbare gezondheid te storten, te doen storten, achter te laten, te doen achterlaten op alle openbare wegen en andere openbare plaatsen, behalve deze die hiertoe bij wijze van speciale vergunning gereserveerd zijn, zoals bijvoorbeeld de vergunningen voor containerstandplaatsen.

Indien je een sluikstort opmerkt, aarzel dan niet om het omgevingsloket te contacteren. Zij zullen er voor zorgen dat het afval wordt verwijderd en dat de schuldige, indien mogelijk, wordt vervolgd.

Speciale aandacht wordt ook gevraagd voor de glasbolsites. Laat zeker plasticzakken of kartonnen dozen waarmee je de glazen flessen of bokalen heeft aangebracht en schroefdoppen die je hebt verwijderd niet rondslingeren rond de glasbollen. Ook elk ander soort afval rond een glasbol is uit den boze. Indien de glasbol volledig vol zou zijn verwittig dan de milieudienst en breng jouw glas naar de dichtstbijzijnde glasbol.

Ook de inzamelpunten voor oude kledij, schoenen en lederwaren zijn geen plaats om afval dat daar niet thuishoort te deponeren. De ophalers van de kledij vonden al dode kippen, volle vuilniszakken, mosselpotten en ander afval dat daar niet hoort in de containers voor oude kledij.