Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Roterij Sabbe

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 maart 2024 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Roterij Sabbe en het daaraan gekoppeld onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden georganiseerd. 

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 5 april 2024 tot en met 3 juni 2024.

De aankondiging bestaat uit 2 delen:

  • DEEL 1 : Aankondiging betrekking hebbende op het ontwerp van RUP Roterij Sabbe
  • DEEL 2 : Aankondiging betrekking hebbende op het voorlopig onteigeningsbesluit

RUP Roterij Sabbe Publicatie Openbaar Onderzoek

RUP Roterij Sabbe Besluit Gemeenteraad

 
PLANNEN EN BIJLAGEN 

RUP Roterij Sabbe_Ontwerp

RUP Roterij Sabbe_Verordenend Grafisch Plan

RUP Roterij Sabbe_Procesnota

RUP Roterij Sabbe_Grafisch Register Plancompensatie

RUP Roterij Sabbe_Onteigening