Nieuwe aanpak bomensnoei

foto van boom voor de nieuwe snoeimethode

Vele dieren, denk maar aan vlinders, hebben groene structuren nodig om zich te kunnen verplaatsen. Niet enkel om zich te voeden, maar ook om niet uit te drogen of om niet opgepeuzeld te worden. Deze natuurlijke autosnelwegen voor dieren (of planten) noemt men ecologische corridors.

In de gemeente zijn het vaak enkel de straatbomen die deze rol op zich kunnen nemen. Het is dus van groot belang dat we deze bouwsels van de natuur de ruimte geven die ze verdienen. Veel van onze bomen worden al jaren geknot of gekandelaard. De standplaats van sommige bomen laat echter toe om deze terug wat meer groeiruimte te geven. Waar dit mogelijk is zullen de betreffende bomen in plaats van de vier-jaarlijkse knotbeurt, een begeleidende snoei krijgen, waarbij de bomen dus zullen worden uitgelicht.

foto van boom tijdens de snoei

Bij begeleidende snoei worden er takken uitgeselecteerd die later terug de gesteltakken zullen vormen. Alle dode takken, kruisende takken, schuurtakken, kortom probleemtakken worden hierbij verwijderd. Het resultaat is dat de boom hierdoor terug de ruimte krijgt om rustig door te groeien. Na enkele jaren, als de volgende snoeibeurt terug op de agenda staat, zullen deze bomen opnieuw bekeken worden en verder begeleid worden. Op de duur krijgt de boom op deze manier zijn natuurlijke vorm terug.

Uitzicht boom na snoei

Bij het nemen van deze beslissing wordt er op verschillende zaken gelet:

  • straatbeeld
  • lichtinval
  • bladval
  • boomsoort
  • standplaats
  • doorwortelbare ruimte
  • gezondheid van de boom
  • mogelijke hinder naar onze bewoners toe