Inschrijvingsprocedure voor kleuter en lager onderwijs

school

De gemeente koos voor een inschrijvingsbeleid om te zorgen dat kinderen niet in overvolle klassen les moeten volgen. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van het onderwijs: leercomfort voor de kinderen en onderwijscomfort voor de leerkrachten. Een eenvormige inschrijvingsprocedure zorgt op termijn voor een evenwichtiger sociale mix in de verschillende scholen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de samenwerking tussen de verschillende scholen in de toekomst verbeteren door evenwichtige spreiding.

Voorrangsregels

We houden altijd rekening met de keuze van de ouders. Dat is en blijft het eerste criterium. Vervolgens wordt rekening gehouden met de afstand school-thuis of school-werkplaats van papa of mama. Elke school bepaalt haar maximum capaciteit per geboortejaar in het kleuter en per leerjaar in het lager.

Indien nodig zullen we ouders ondersteunen en begeleiden bij de inschrijving. De ouderbrugfiguur en het Sociaal Huis Kuurne zullen hieraan meewerken.

Netoverschrijdend

Dit inschrijvings- en aanmeldingsbeleid geldt zowel in het gemeentelijk onderwijs, het vrij onderwijs als in het GO!

Timing

De voorrangsgroepen – broers of zussen en kinderen van personeel van de school – kunnen eerst inschrijven. Daarna kunnen alle andere kinderen zich aanmelden. De ouders onvangen dan een bericht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Nadien volgt nog een vrije inschrijvingsperiode.

Data en aanmelden

Presentatie van infoavond voor ouders