Ouderbrugfiguur - Marlies en Isabel

  • De brugfiguur helpt gezinnen bij het uitputten van hun rechten en helpt hen bij een eventuele doorverwijzing
  • De brugfiguur ondersteunt zowel ouders als kinderen opdat kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Ze helpt zoeken naar passende vrije tijd voor de kinderen, helpt ouders bij zoeken naar opleiding, kinderopvang …
  • De brugfiguur maakt scholen, organisaties, gemeentelijke diensten … bewust van de drempels die ouders ondervinden om deel te nemen aan activiteiten.

De ouderbrugfiguren werken samen met alle Kuurnse basisscholen.
 

Extra informatie

Marlies Callewaert, aanspreekpunt voor Nest, VLS St-Michiel en de Centrumschool

marlies.callewaert@kuurne.be of 0472 65 32 06

Isabel Tremerie, aanspreekpunt voor GO De Boomgaard, kleuterschool in de Boomgaardstraat en VLS St-Pieter

isabel.tremerie@kuurne.be of 0472 20 07 57