Bloemenweides

Bloemenweide aan de Kuurnse bib

Onze grotere groenzones, denk aan de Groene Long, het Vlaspark of de Vlindertuin, vormen de groene ‘steden’ in ons groen netwerk. De komende jaren zal er voor al deze gebieden een weloverwogen beheerplan worden opgesteld of zal het bestaande beheerplan worden bijgewerkt waar nodig. Deze groene steden vormen vaste bastions waar veel dieren en planten een vaste stek hebben en waar ze zich kunnen voortplanten. Op deze plekken is voor al deze wezens voldoende voedsel aanwezig. Op de verbindingswegen tussenin is dit echter niet altijd het geval. Daarom is het van belang dat we verspreid op ons grondgebied plekken voorzien waar er te eten valt: bloemenweides. Niet enkel mooi dus, maar voor vele organismen van levensbelang! Dit jaar werd op verschillende plekken in Kuurne een speciaal bijen- en vlindermengsel ingezaaid. Ook op gazons kunnen we het onderste uit de kan halen. Op de Vlaskouter werden het grasland plaatselijk ingezaaid met een biodivers gazonmengsel.

Onze totale oppervlakte aan omgevormd grasland bedraagt in 2021 maar liefst 3000m²!