Verwaarlozing

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen zijn verwaarloosd als ze ernstige uiterlijke tekenen van verval vertonen. Er wordt hiervoor rekening gehouden met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is.

 Verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vindt u via deze link.

 Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is sinds kort een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk soms eenvoudig op te lossen zijn.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebreken en beperkte gebreken.

De verwaarlozing wordt gecontroleerd door de technisch adviseurs van de dienst Woonwijs, die alle woningen en gebouwen bekijken vanaf het openbaar domein aan de hand van een technische checklist. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een waarschuwingsbrief met de vastgestelde tekenen van verval en de ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente (premies, renovatiebegeleiding…). Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om hun pand op te frissen en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw 1 jaar na de waarschuwingsbrief nog steeds verwaarloosd is, dan wordt deze op de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen opgenomen. 

Reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen.

Heffing voor verwaarlozing

Indien een woning of gebouw opgenomen werd op de inventaris en dit één jaar later nog steeds is,  zal er een heffing opgelegd worden. De heffing bedraagt de eerste maal 1200 euro, na twee jaar 2400 euro, na 3 jaar 3600 euro en het vierde en alle volgende jaren 4800 euro per woning per aanslagjaar.

Er bestaan een aantal vrijstellingsmogelijkheden op deze heffing. U vindt het volledige reglement op de pagina met de belastingsreglementen.

Schrappen van de inventaris verwaarlozing

Indien u uw pand wil laten schrappen van de inventaris, bijvoorbeeld omdat de gebreken weggewerkt werden of het pand gesloopt, zal u dit zelf met de nodige bewijsstukken moeten vragen aan de administratie. 

 

Maak een afspraak in het woonloket voor meer info