Subsidiereglementen sport

Voor de sportclubs/verenigingen zijn er 3 subsidiereglementen. Dat voor de clubs met een reguliere werking en dat voor de parasporten en liefhebberijen. Bijkomend is er een impulssubsidie voor clubs met een jeugdwerking.

Als club of vereniging kunt u ook beroep doen op een subsidie voor duurzaam sportmateriaal, alle voorwaarden vind je in het reglement.

Voorwaarden

Elke club of vereniging valt onder een van deze categorieën en heeft dus een apart reglement.

Wat moet je meenemen?

Iedere sportclub of vereniging krijgt de formulieren voor het aanvragen van de subsidie toegestuurd. Als je nieuwe aanvraagformulieren wenst, kan je dit aanvragen bij de sportdienst.