Subsidie straat- en buurtfeesten

Wie een feestje of activiteit organiseert voor een straat, meerdere straten of een deel van een straat, kan een financieel duwtje in de rug krijgen.

Voorwaarden

Straatfeest

  • Een straatfeest bestaat uit minstens 15 deelnemers.
  • Op het straatfeest moeten alle inwoners van de betrokken straat(deel) uitgenodigd worden.
  • De subsidie moet noodzakelijk zijn voor en integraal worden aangewend voor de organisatie van het straatfeest.
  • Het straatfeest vindt plaats in Kuurne of heeft minstens start en aankomst in de straat.
  • Het straatfeest wordt niet op een andere manier door de gemeente Kuurne gesubsidieerd.

Let op:

Organisatoren die hun straatfeest op de straat zelf of op het wijkspeelpleintje willen organiseren, moeten wel afzonderlijk een aanvraag voor gebruik van het openbaar domein indienen via het gemeentelijk digitaal evenementenloket.

Buurtfeest

  • Een buurtfeest is bedoeld voor minstens 3 straten en 150 huisnummers.
  • Het buurtfeest vindt plaats in Kuurne.
  • Het buurtfeest staat op zichzelf en vormt geen onderdeel van een andere activiteit (bv. Ezelsfeesten).
  • Het buurtfeest kan uit verschillende onderdelen op verschillende dagen bestaan. Dit hoeft niet noodzakelijk aaneensluitend te zijn.
  • Het buurtfeest moet een gemeenschapsvormend effect hebben.

Regelgeving

Reglement buurt- en straatfeest

 

Formulieren

Aanvraagformulier straatfeest (pdf)

Aanvraagformulier straatfeest (doxc)

Aanvraagformulier buurtfeest (pdf)

Aanvraagformulier buurtfeest (docx)