Zelf iets organiseren?

Wat

Organiseer je een fuif, festival, concert, wandeling, tornooi, fietstocht, buurtfeest of een ander evenement? Dan moet je hiervoor vooraf toelating of vergunningen vragen aan het gemeentebestuur. Dat kan via het digitaal evenementenloket (EagleBe Evenementen).

De vrijetijdsdienst behandelt jouw aanvraag, verzamelt de nodige adviezen van de betrokken (hulp- en veiligheids)diensten, legt de aanvraag voor aan het College van Burgemeester en Schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte van de beslissing.

 

Wanneer heb je een toelating nodig

Je hebt voor jouw evenement vooraf een toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen wanneer:

  • jouw evenement geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op openbaar domein* 
  • je een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden in een gemeentelijk gebouw organiseert
  • je op privaat domein (zowel binnen als buiten) een fuif, (dans)feest en/of muziekoptreden organiseert dat publiek toegankelijk is, al dan niet met toegangsgelden. (niet van toepassing voor gekende evenementen- of feestzalen)

* onder openbaar domein verstaan we naast de openbare weg ook alle andere openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld parken, parkings, (speel)pleinen, … 

Bij twijfel neem je contact op met de vrijetijdsdienst.

 

Wanneer moet je jouw aanvraag indienen

Jouw aanvraag moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden via het EagleBe Evenementenloket. Als de termijn voor de aanvraag verstreken is, neem je contact op met de vrijetijdsdienst om de mogelijkheden te bespreken.

Dien je aanvraag in  

 

Enkele tips bij het gebruik van het EagleBe Evenementenloket

  • Gebruik bij voorkeur Google Chrome (zeker niet Internet Explorer).
  • Als je ook een login aanmaakt, zal EagleBe je profiel onthouden zodat je niet bij elke aanvraag alle contactgegevens opnieuw moet ingeven. Je kan dan ook te allen tijde nagaan in welke stap jouw aanvraag zich bevindt.
  • In het EagleBe Evenementenloket staat onderaan links de knop "hulp nodig?". Daaronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Wat je ook moet weten

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken. Door de aanvraag voor jouw evenement in te dienen via het evenementenloket, krijg je een uitgebreid overzicht van je taken en verplichtingen als organisator. 

Meer uitleg nodig? Surf dan naar onze pagina met nuttige informatie en weetjes voor organisatoren.