Omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige en milieuvergunning in een nieuw kleedjeVanaf 1 januari 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Er kunnen geen milieuvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen meer aangevraagd worden, maar beide vergunningen worden geïntegreerd in één nieuwe procedure, namelijk die van de omgevingsvergunning.

Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de socio-economische vergunningen en de natuurvergunningen volledig.Bij wie kan je terecht voor informatie in het gemeentehuis?

De gemeentelijke omgevingsambtenaren en hun medewerkers staan je graag te woord indien je met concrete vragen zit. Maak hiervoor een afspraak.

Particulieren die een aanvraag indienen zonder architect, kunnen zelf hun aanvraag digitaal indienen. Voor bijkomende hulp hierbij kan je enkel nog op afspraak terecht in het gemeentehuis. Wil je je dossier laten digitaliseren door het omgevingsloket, dan vragen we hiervoor een bedrag van 50 euro bovenop de dossierkosten.

 

Kosten

Voor de tarieven verwijzen wij u naar het Algemeen Retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 april 2014 en wijzigingen, laatste wijziging in de gemeenteraad van 15 december 2022:

https://www.kuurne.be/algemeen-retributiereglement (pag. 1 - 3)

Betaling : te betalen door de persoon of organisatie die de aanvraag doet.

De retributie is verschuldigd op de dag van de verzending van de ontvankelijk- en volledigverklaring of op de einddag van de termijn van ontvankelijk- en volledigverklaring (30 dagen na indiening van de aanvraag).