Jeugdraad

De Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente Kuurne wat betreft thema's die met kinderen en jongeren te maken hebben. De jeugdraad buigt zich over onderwerpen als speelruimte, fuiven, GAS-wetgeving, subsidies,... Dit advies wordt gegeven op vraag van het gemeentebestuur maar kan ook spontaan gebeuren. De gemeente is niet verplicht het advies van de jeugdraad te volgen, maar moet dan wel een gemotiveerd antwoord bezorgen. 

Een andere taak van de jeugdraad is het functioneren als een overlegorgaan. In de eerste plaats tussen de jeugd(verenigingen) onderling maar ook tussen de gemeente en de jeugd(verenigingen).

Een laatste taak van de jeugdraad is de organisatie van activiteiten. Werkgroep jeugdfeesten organiseert activiteiten die uniek zijn in Kuurne en die de activiteiten van de jeugdverenigingen overstijgt.

Elke jongere die in Kuurne woont of een band heeft met de Kuurnse jeugd, kan lid worden van de jeugdraad. In de algemene vergadering zitten ook vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen, de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. Het dagelijks bestuur zorgt voor de algemene organisatie en coördinatie van de jeugdraad.