Jeugdraad

De jeugdraad is een overkoepelend aanspreekpunt waar iedere Kuurnse jongere kan bij aansluiten.

In Kuurne zijn er op dit moment 13 verschillende jeugdverenigingen waarbij meer dan 900 kinderen en jongeren aangesloten zijn. Vanuit (bijna) iedere Kuurnse jeugdvereniging is er een delegatie van afgevaardigden aanwezig op de maandelijkse algemene vergadering. Daarnaast zorgt  het dagelijks bestuur voor een permanentie binnen de dagelijkse werking van de jeugdraad.

 

Als jeugdraad zijn wij voor de verschillende jeugdverenigingen een aanspreekpunt en nemen we een aantal taken op ons. Allereerst is de jeugdraad een adviesorgaan. Dit wil zeggen dat wij over verschillende zaken zoals het jeugdwerk, fuifbeleid, reglementen, subsidies, algemene vorming,… de gemeente kunnen adviseren om op die manier de aangesloten verenigingen en alle Kuurnse kinderen en jongeren een stem te geven. Daarnaast zijn wij ook een overlegorgaan. Binnen ons takenpakket streven wij ernaar om een kwalitatieve schakel te zijn tussen de Kuurnse jeugd enerzijds en de gemeente Kuurne anderzijds. Ten slotte willen wij via de jeugdraad ook het bruisende en levendige jeugdwerk promoten. Hier dragen we graag ook ons steentje bij door op tijd en stond zelf activiteiten te organiseren.

Volg ons via:

https://www.jeugdraadkuurne.be

https://www.facebook.com/jeugdraadkuurne

https://www.instagram.com/jeugdraadkuurne/