Tramstatie

tramstatie

De Tramstatie ondergaat een bijzondere metamorfose:

  • De grijze parking wordt een groene zone met ruimte voor ontmoeting voor onze inwoners.
  • De horeca krijgt extra terrasruimte.
  • We voorzien nabij de handelszaken de nodige ruimte voor kortparkeren.

Bekijk hier het 360° beeld

Een groene poort tot het centrum

In het kader van de rioleringswerken ontstond de opportuniteit om het kruispunt herin te richten. De verharde oppervlakte wordt beperkt tot een minimum.  Dit geeft ons de kans om de overige zone van groen te voorzien waardoor we het regenwater kunnen bufferen en laten infiltreren. Zo kunnen we tijdens hevige buien de rioleringen ontlasten en de regenwaterrioleringen herleiden tot het minimum.

De verkeersstroom wordt teruggebracht tot één hoofdas die de doorstroom garandeert. Fietsers en wandelaars kunnen het plein doorkruisen, dit gescheiden van het autoverkeer, waardoor de actieve trage weggebruiker veilig over de Tramstatie wordt geleid. Conflicten tussen de verschillende weggebruikers worden tot een minimum gereduceerd.

De grijze stenen vlakte vervangen we door een ecologische buurttuin, waardoor we de leefbaarheid van de winkelstraat verhogen. Brede voetpaden maken van de Tramstatie een aangename plek in het centrum waar ook terrassen geplaatst kunnen worden. Als beleving wordt in de groenzone een 1 meter breed kasseispoor aangelegd als referentie naar de oude tramsporen van de Tramstatie.

De groenzone langs de zijde van de Gen. Eisenhowerstraat wordt dicht aangeplant zodat geen doorgang mogelijk is. De groenzone zorgt hiermee voor een fysieke afscheiding tussen de Gen. Eisenhowerstraat en het plein. De Tramstatie wordt een nieuwe ontmoetingsplek die het winkelwandelgebied (Kerkstraat) verbindt met andere delen van het centrum.

Nieuwe ontmoetingsplek die beantwoordt aan verschillende vereisten, zoals het opvangen van regenwater, verkoeling, het sociale aspect, biodiversiteit in beplanting en beleving. Een groene poort tot het centrum.

Technisch plan: definitief ontwerp