Planning & fasering

Kuurne wordt levendig, bereikbaar en groener. De centrumvernieuwing is in volle voorbereiding. De technische plannen kregen een update en de fasering werd verder verfijnd. De zomerperiode wordt gebruikt om samen met Aquafin een aannemer aan te duiden om de werken uit te voeren. De werken starten na de zomer van 2021 en duren tot en met het eerste semester van 2024.

VOORBEREIDENDE WERKEN
Voorbereidende werken in de projectzone van de eerste fase vinden plaats vanaf eind augustus 21 tot begin december '21. Fluvius en andere exploitanten van nutsleidingen zullen van deze tijd gebruik maken om hun leidingen te verplaatsen. Dat gaat van de internetkabel in de grond tot het netwerk van openbare verlichting. De voorbereidende werken zullen plaatselijke en tijdelijke hinder opleveren.

Lees meer over de timing en bereikbaarheid tijdens voorbereidende werken

EIGENLIJKE WERKEN CENTRUMVERNIEUWING
De eigenlijke werken worden opgesplitst in twee grote fasen. In eerste fase, van 2021 tot en met 2023, worden de Kerkstraat, de Gen. Eisenhowerstraat, het Marktplein en de Tramstatie opnieuw ingericht. In een tweede fase, die start vanaf 2023, volgt de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornestraat.

De grote lijnen van de fasering ligt vast, maar de precieze timings en deelfases zijn afhankelijk van de aannemer.  Wat we al kunnen meegeven:

FASE 1

De eerste fase wordt opgesplitst in kleinere deelfasen. De planning ziet er als volgt uit:

A.  Kerkstraat: november 2021 > juni 2022
In de Kerkstraat worden zowel de riolering als de rijbaan aangepakt. We starten aan De Kroone en werken naar 't Kruiske. De kruispunten met de Tramstatie en de Kon. Albertstraat blijven open.

B. Gen. Eisenhowerstraat (deel I): november 2021 > augustus 2022
Tijdens de eerste 3 maanden van deze deelfase wordt het warmtenet gelegd. Beperkte hinder zal hiermee gepaard gaan. Nadien starten we met de rioleringswerken en wordt de rijbaan vernieuwd.

C. Kruispunt De Kroone / Kon. Elisabethstraat: vroege najaar 2022
Voor we het Marktplein aanpakken wordt kortstondig het kruispunt onder handen genomen. Enkel de rijbaan wordt vernieuwd.

D. Marktplein: najaar 2022
Na de zomer van 2022 wordt het Marktplein omgetoverd tot een groen belevingsplein. De heraanleg van de markt zal een 3-tal maanden in beslag nemen.

E. Gen. Eisenhowerstraat (deel II), Tramstatie & Vlaskouter: najaar 2022 > voorjaar 2023
Ook in tweede deel van de Gen. Eisenhowerstraat starten we met het warmtenet waar enige doorstroom van verkeer mogelijk is. Nadien gaan we over tot de rioleringswerken en de heraanleg van de weg.

FASE 2
De tweede fase  start halfweg 2023. Het is nog even wachten op de deelfasering.