Planning & fasering

Kuurne heeft verouderde rioleringen in het centrum, die moeten worden vernieuwd. We willen vlotte mobiliteit combineren met een leuke pleinen en straten waar het aangenaam vertoeven is. En met een duurzamer, groener centrum maken we het aangenaam voor iedereen én werken we aan een beter klimaat.

De riolerings- en wegenwerken in het centrum worden in twee fases opgesplitst.

 • De eerste fase gaat van start halverwege februari 2022. De Vlaskouter, Kerkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein komen aan bod.
 • De tweede fase start pas vanaf augustus 2022. Dan ligt de focus op de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat.

Fase 1

fase 1

Fase 1: 14 februari tot en met 25 maart - De Vlaskouter

Fase 2: 16 maart tot en met eind september - Kerkstraat

 • Fase 2A:  woensdag 16 maart tot en met eind september

  • vanaf ‘De Kroone’ tot aan bakkerij Lietaert

  • Kerkstraat afgesloten vanaf De Kroone

  • Het verkeer komende uit de Koning Albertstraat zal verplicht moeten afslaan naar rechts
  • Bouwverlof van maandag 11 april tot en met 18 april 2022

 • Fase 2B: dinsdag 19 april  tot en met eind september

  • vanaf bakkerij Lietaert tot aan het Kruiske
  • →  Volledige Kerkstraat afgesloten vanaf half april!!
  • eenrichtingsverkeer in de Leiestraat gewijzigd vanaf half april tem einde werken Kerkstraat
   Het verkeer uit de Leiestraat zal richting het Kruiske rijden. Fietsen, bromfietsen klasse A worden nog steeds in beide richtingen toegelaten.
  • Meer informatie

Fase 3: dinsdag 19 april tot en met eind september - Generaal Eisenhowerstraat deel 1

 • Deel tussen VBS en de Gasthuisstraat onderbroken en afgesloten voor verkeer

Fase 4: Augustus tot en met eind februari 2023 - Generaal Eisenhowerstraat deel 2

 • Deel tussen het Kruispunt Gasthuisstraat - Koningin Elisabethstraat tot en met de Vlaskouter is onderbroken en afgesloten voor verkeer
 • Concrete data volgen
 • Voorziene einddatum zal afhankelijk zijn van winter 22-23

Fase 5: Half oktober tot en met voorjaar 2023 - Marktplein

 • Het Martkplein en het kruispunt Marktplein - Kerkstraat is onderbroken, het Marktplein is afgesloten voor verkeer

 • Concrete data volgen

 • Voorziene einddatum zal afhankelijk zijn van winter 22-23

Fase 2

Fase 2

Fase 1: Augustus ‘22 tem zomer ‘23 - Doornenstraat

 • Voorbereidende werken: zomer/najaar ‘22
 • Wegeniswerken: december ‘22

Fase 2: Mei ‘23 tem winter ‘23 - Harelbeeksestraat

 

Fase 3: Augustus ‘23 tem zomer ‘24 - Koning Albertstraat

 

 

Meer info

Van zodra meer zicht op concrete data worden deze toegevoegd aan deze pagina.
Zit je met vragen? Neem dan contact op met centrumvernieuwing@kuurne.be