Planning & fasering

Kuurne heeft verouderde rioleringen in het centrum, die moeten worden vernieuwd. We willen vlotte mobiliteit combineren met een leuke pleinen en straten waar het aangenaam vertoeven is. En met een duurzamer, groener centrum maken we het aangenaam voor iedereen én werken we aan een beter klimaat.

Timing en fasering

A | Nu tot en met einde zomer 2024
Doornenstraat, Harelbeeksestraat (incl. kruispunt Koning Albertstraat)

Doornenstraat

 • Aanleg definitieve wegenis begin augustus tem eind augustus 2024
   

Harelbeeksestraat

 • Riolering eind januari tem midden maart 2024
  • Aanleg voetpad pare zijde (kant van de Leie) 29 april
  • Voetpad onpare zijde wordt zo lang mogelijk behouden (voorlopige herstellingen na aansluitingen riolering d.m.v. beton)
 • Warmtenet + watertoevoer half mei tem eind juni 2024
  • Opstart warmtenet 13 mei (buiten de huidige werfzone - thv Harelbeeksestraat 81 richting Harelbeeksestraat 50) geen verkeer mogelijk tijdens werkuren!
 • Aanleg wegenis juli tem eind augustus 2024
   

B | november 2023 tot en met zomer 2024
Koning Albertstraat (tussen Twaalfde-Liniestraat en Kerkstraat)    

 • Warmtenet + watertoevoer  8 april  tem half mei 2024
  • Aanleg voetpad onpare zijde: na werken warmtenet
 • Aanleg wegenis en bovenbouw 13 mei  tem juni 2024


C | Vermoedelijk februari 2024 tot en met oktober 2024
Koning Albertstraat (tussen Harelbeeksestraat en Twaalfde-Liniestraat (incl. kruispunt Twaalfde-Liniestraat))

 • Riolering 2 mei tem begin juni 2024
  •  Kruispunt Koning Albertstraat x Twaalfde-Liniestraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf 2de helft / eind mei! 
 • Warmtenet + watertoevoer begin juni tem begin augustus 2024
 • Aanleg wegenis begin augustus tot midden oktober 2024

   

* Hou er rekening mee dat alle data richtdata zijn, die afhankelijk zijn van externe factoren.

fasering_tracé_centrumvernieuwing_fase2

Meer info

Deze pagina wordt regelmatig aangepast op basis van de info die we krijgen van de aannemer.

Zit je met vragen? Neem dan contact op met centrumvernieuwing@kuurne.be