Startschot tweede fase centrumvernieuwing

Gepubliceerd op Dinsdag 18 april 2023
fase 2

Op maandag 17 april werd het startschot gegeven van de tweede fase van de centrumvernieuwing. Zowel de riolering als bovenbouw van de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat wordt aangepakt. Een technisch huzarenstukje omdat alle nieuwe rioleringen en het warmtenet in deze zone samenkomen. In totaal wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in een groen, bereikbaar en levendig Kuurne. 

Status werken fase 1

Ruim een jaar geleden startten de grootste werken van de afgelopen 15 jaar in Kuurne. Sindsdien wordt het hart van Kuurne in een nieuw jasje gestoken, zowel onder de grond als boven de grond.

De voorbije veertien maanden werd al heel wat gerealiseerd: de heraanleg van parking De Vlaskouter, de volledige Kerkstraat, de Koningin Elisabethstraat, de Generaal Eisenhowerstraat en de Tramstatie. Eind maart vierden we samen met bewoners en handelaars de opening aan de vernieuwde Tramstatie. In totaal wordt 3697 m² onthard voor groenaanleg (fase 1 en fase 2).

De werken op het Marktplein zijn volop bezig. In november werd gestart met de omgeving van de kerk en de Heilige Hartstraat. Het Marktplein zelf wordt getransformeerd tot een toegankelijke ontmoetingsplek met ruimte voor groen en water. Eind april wordt de Rijweg op het Marktplein opengebroken. Eind juni wordt er beton gegoten. Begin juli gaat de rijweg opnieuw open voor fietsers en wandelaars. Wellicht wordt deze rijweg eind juli opnieuw open gesteld voor alle verkeer. Tegen het einde van de zomer kunnen inwoners genieten van een volledig vernieuwd Marktplein.

Fase 2 centrumvernieuwing: een technisch huzarenstukje

Het verhaal van de centrumvernieuwing stopt niet na de werken op het Marktplein en in de centrumstraten. Maandag 17 april gaat fase 2 - in de projectzone Doornenstraat, de Harelbeeksestraat en de Koning Albertstraat - van start. Eind februari organiseerden we een infomoment en alle bewoners van de zone kregen nadien een infobrief in de bus. Momenteel bevinden de werken zich in de Harelbeeksestraat, tussen de Koning Albertstraat en de Doornenstraat. Alle rioleringen worden vervangen. Fluvius start halverwege juni met het doortrekken van het warmtenet tussen de Doornenstraat en de Roomcentrale.

fasering

Hieronder kan je de fasering terugvinden:

 1. 17 april 2023 tot en met december 2023 – Harelbeeksestraat, tussen Koning Albertstraat en Leiestraat. De straat wordt afgesloten voor verkeer. Rioleringswerken: half juni, wegeniswerken: half augustus
 2. Eind april/begin mei tot en met oktober 2023 – Doornenstraat, de aannemer start van de kant van de Leie richting de Harelbeeksestraat. De straat wordt afgesloten voor verkeer.
 3. Juni tot en met juli 2023 – Harelbeeksestraat, tussen de Leiestraat en de roomcentrale wordt het warmtenet doorgetrokken.
 4. Oktober 2023 tot en met voorjaar 2024 – Koning Albertstraat, tussen de Harelbeeksestraat en de Twaalfde Liniestraat wordt de straat afgesloten. Het kruispunt met de Twaalfde Liniestraat is vrij voor doorgaand verkeer.
 5. Voorjaar 2024 tot en met zomer 2024 – Koning Albertstraat, tussen de Twaalfde Liniestraat en de Kerkstraat wordt de straat afgesloten. Het kruispunt met de Twaalfde Liniestraat wordt ook afgesloten voor verkeer.

De werken van de tweede fase hebben een grote impact omwille van hun technische complexiteit. In de projectzone komen een groot deel van de rioleringen van Kuurnse straten samen. De buizen hebben een omvang tot wel 2mx1m. Naast rioleringen bevindt ook de grote toevoer van drinkwater en het warmtenet zich in de Doornenstraat. Door de hoeveelheid aan leidingen moet er in de diepte gewerkt worden. De omvang en de impact zijn dus ontzettend groot.

Bereikbaarheid woonzorgcentrum Evariste Carpentier

De werken hebben een grote impact op het Woonzorgcentrum Evariste Carpentier in de Doornenstraat. Tot mei is het woonzorgcentrum bereikbaar via de Harelbeeksestraat, komende van het rondpunt nieuwe brug. Begin mei tot en met vermoedelijk oktober wordt de toegang voor bezoekers, leveranciers en bewoners gegarandeerd via een tijdelijke route via het jaagpad. Aangelanden kunnen het woonzorgcentrum bereiken via de banmolens aan de rotonde aan de nieuwe brug. Het woonzorgcentrum verlaten gebeurt via het jaagpad richting parking Damier (éénrichtingsverkeer). We voorzien heel wat maatregelen om het gemengd verkeer langs het jaagpad veilig te laten verlopen. Zo wordt in de groenzone naast het jaagpad een extra voetgangerszone gecreëerd. Binnenkort komt er bijkomende signalisatie voor voetgangers en fietsers.

Burgemeester bevoegd strategische projecten Francis Benoit: “We gaan naar een nieuw stadsdeel inzake de werken. Deze hebben een grote impact naar de inwoners Harelbeeksestraat en woonzorgcentrum Evariste Carpentier. We hebben dan ook heel wat flankerende maatregelen moeten nemen. Technisch gezien zijn dit de moeilijkste werken. Ondergronds zijn deze zelfs de meest ingrijpende. Een huzarenstukje waar velen zich niet bewust van zijn.”

Schepen van openbare werken Annelies Vandenbussche: “We beseffen maar al te goed dat dit veel vraagt van onze inwoners, dit is dan ook nog een harde noot om te kraken. Maar we beginnen nu wel duidelijk de keuzes voor de toekomst te zien. Ook in deze fase bouwen we verder op keuzes voor de toekomst. Met meer groen, meer verkeersveiligheid en een plaats waar onze inwoners van kunnen genieten. “

Ruim één jaar werken in cijfers  

 • 1400m hoofdriolering 
 • 2700m huis en kolkaansluitingen 
 • 700m warmtenet  
 • 350 m watertoevoer
 • 3697 m² ontharding voor groenaanleg (fase 1 en fase 2)
 • 3000 m2 beton 
 • 1500 m2 vierkante meter betonklinkers 1500 m2 natuurstenen 
 • 1400 m2 asfalt 
 • 18 infomomenten met bewoners en/of handelaars 
 • 39 bewonersbrieven  
 • 59 sociale media posts 

Info

www.kuurne.be/centrumvernieuwing

Wie vragen of problemen ervaart tijdens de werken, kan Aquafin contacteren via contact@aquafin.be of bellen naar 03 450 4545. Zij garanderen een snel antwoord en zorgen ervoor dat de melding bij de juiste persoon of dienst terecht komt.

Je kunt ook langskomen op dinsdag van 11u tot 11u30 in het werfbureel (Kerkstraat 10). Je hoeft hier geen afspraak voor te maken.