Marktplein

marktplein

Het Marktplein krijgt een grondige transformatie:

  • We ontharden het plein en we zorgen voor extra groen en water.
  • Parkeren aan de kerk en op wandelafstand vlakbij het centrum blijft mogelijk.
  • Het plein vormen we in een handomdraai om tot een evenementenplein.

Het Marktplein ondergaat een metamorfose

De aanleidingen voor de vernieuwing van het Marktplein is de verharding die tot op vandaag ontoegankelijk is, de auto die de beleving op het plein wegneemt en de effecten van de klimaatverandering die vragen om een aanpassing van de publieke ruimte. Dit bracht ons tot het herdenken van een nieuw groen Marktplein dat een identiteit creëert voor de gemeente Kuurne.

Het grijze verharde plein wordt grotendeels een groen belevingsplein en een ware transformatie voor het centrum. De heraanleg van het Marktplein als een publiek toegankelijke ontmoetingsplek is een opportuniteit om de verharde oppervlakte te reduceren tot het minimum. Ruimte maken voor water en groen biedt ons meer belevingswaarde. De verkeersruimte wordt een verblijfsruimte voor zowel jeugd als de oudere bevolking. Zo creëren we een Marktplein op maat van de Kuurnse bewoner.

In het ontwerp leggen we sterk de nadruk op de groenzones gelegen langs de horeca. De groenzones zijn opgedeeld in drie soorten: kijkgroen, speelnatuur en een multifunctionele graszone. Terwijl men geniet op de terraszone kunnen kinderen veilig spelen in de natuur. In de natuurlijke speelzone wordt de boomstam van de bestaande treurwilg van het Marktplein hergebruikt als speelelement.

De planten zijn zo gepositioneerd om een groene buffer te creëren met de straat. We zorgen voor een grote diversiteit aan planten. Aan de rand van de groenzone voorzien we brede voetgangerszones, eveneens toegankelijk voor rolstoelgebruikers, buggy’s, blinden en slechtzienden. Langs het wandeltraject plaatsen we voldoende zitelementen met rugsteunen. De bestaande bomen krijgen meer ruimte en zorgen voor schaduw op deze rustplekken.

Tussen de nieuwe groenzone en de kerk komt een autovrij plein met een water speelelement. Omdat we in het ontwerp sterk de nadruk leggen op het waterverhaal, willen we het water ook zichtbaar maken. Het regenwater van het dak van de kerk wordt daarom niet alleen opgevangen om de nieuwe planten te bewateren, maar zal ook via een glooiing in de verharding over het Marktplein lopen. Als het warm is, zullen de bewoners hier veel plezier aan beleven!

De kasseien naast de kerk worden vervangen door een gebruiksvriendelijke verharding die polyvalent kan worden ingezet als parkeerplaats of evenementenplein.

Met dit ontwerp creëren we een markplein van de toekomst: enerzijds een gezond kindvriendelijk plein dat aanzet tot ontmoeten, tot rust komen, ontdekken en bewegen. Anderzijds een groene waterrijke ruimte dat een antwoord biedt op de klimaatverandering.

Technisch plan: definitief ontwerp

Technisch plan Marktplein - definitief ontwerp