Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat & Doornenstraat

Koning Alberstraat render
  • Onder de grond wordt het warmtenet aangelegd.
  • We zorgen voor een veilige inrichting van de schoolomgeving van Spes Nostra en waar wat ruimte voorhanden is, wordt een groenperk voorzien.
  • Afwisselend parkeren blijft mogelijk.
  • We creëren via de Doornenstraat een groene as naar de Leie.

Het ontwerp richt zich op een veilige schoolomgeving. Om stappers en trappers meer in het straatbeeld aanwezig te laten zijn, richten we de Koning Albertstraat in als fietsstraat. Een actieve verplaatsing naar school stimuleren, is één van de belangrijke actoren in het ontwerp.

Aan de schoolpoort voorzien we een asverschuiving en het wegdekmateriaal van de rijbaan accentueert de toegang tot de school. Op deze manier willen we de snelheid in de Koning Albertstraat beperken. Om de kinderen af te schermen van het verkeer plaatsen we tegenover de schoolpoort een levendige haag als groene barrière tussen straat en school.

We voorzien voldoende parkeerplaatsen in de omgeving van de school. De 'kiss & ride' vervangen we door ‘parkeer & wandel’ zone. We stimuleren hierbij de ouders om samen met de kinderen te bewegen en creëren we een verkeersveilige schoolomgeving.

Ontwerpplan fase 2