Generaal Eisenhowerstraat

eisenhowerstraat
  • De Generaal Eisenhowerstraat wordt een groene, leefbare en bereikbare winkel- en woonstraat.
  • We brengen kleur in de straat met de aanleg van verschillende groenperken.
  • De voetganger en de fietser krijgt er de plek die hij/zij verdient
  • Automobilisten kunnen zijdelings parkeren.
  • Het kruispunt met de Koningin Elisabethstraat wordt heringericht en opgefleurd met groenperken.

De schoolomgeving langs de basisschool Sint-Michiel wordt een veilige en aangename zone met ruimte voor groen en brede voetpaden. Het autoverkeer wordt vertraagd en kiss&ride zones aan beide zijden van de weg zorgen ervoor dat kinderen aan de school en de opvang kunnen afgezet worden.

Vanaf de schoolomgeving fiets, wandel of rij je langs de nieuwe Vlastuin richting de Tramstatie. De fietsers worden begeleid door fietslogo’s op de rijweg en hebben een rechtstreekse aansluiting met de fietsstraten in het centrumgebied en de fietsverbindingen doorheen de Vlastuin en de Tramstatie.

Voldoende ruimte voor groenzones, parkeerplaatsen en fietsbeugels zorgen voor een aangename en leefbare woon- en winkelstraat.

Technisch plan: definitief ontwerp

Definitief ontwerp Gen Eisenhowerstraat deel I
Gen. Eisenhowerstraat deel I
Definitief ontwerp Gen Eisenhowerstraat deel II
Gen. Eisenhowerstraat deel II