Centrumvernieuwing Kuurne

Levendig. Bereikbaar. Groen.

Plan centrumvernieuwing

Het is hier dat je woont, het is hier dat je leeft. Je houdt net als wij van onze gemeente. Maar het kan altijd beter en mooier. Verouderde rioleringen, gewijzigde mobiliteit en een verlangen naar een duurzamer, groener centrum dagen ons uit.

Daarom gaan we het centrum van jouw Kuurne een facelift van jewelste geven. Onder de grond en boven de grond. Goed voor een investering van 6 miljoen euro.

We gaan voor een leefbaar Kuurne, ook in de volgende tientallen jaren. Betere wegen, veel meer groen en een vlottere bereikbaarheid. De Tramstatie en het Marktplein worden geweldige plaatsen om te vertoeven.

Klinkt goed? Inderdaad. Maar het gemeentebestuur zal deze klus niet alleen klaren.

We gaan er samen door. Het zal soms moeilijk gaan, dat weet iedereen. Maar als we elkaar vaak blijven zien en spreken en goede afspraken maken met elkaar, zal het wel lukken.

We gaan voor een Kuurne waar we terecht preus op kunnen zijn. Nu en binnen vele jaren. 

Visie

Gemeente Kuurne is klaar voor de toekomst en stapt mee in de actuele visie “klimaatrobuust ontwerpen”. Door het groen tot in het centrum te brengen, willen we de kern van onze gemeente op allerlei vlakken naar een hoger niveau tillen. Huidige gemotoriseerde verkeersruimte wordt omgevormd  tot een groene belevingsruimte.

Ontharding is het codewoord. Verharding wordt enkel aangelegd waar nodig. Ruime groenzones in ons gemeentecentrum maken onze kern niet alleen weerbaar tegen hevige regenval door het vele water op te vangen, te infiltreren en het grondwater aan te vullen , maar zorgt eveneens voor afkoeling tijdens de warme zomerdagen.

Een groene belevingsruimte is een groene bewegingsruimte waar de actieve weggebruiker een prominente plaats krijgt.  De verhoogde toegankelijkheid van het centrum stimuleert fietser en voetganger, oud en jong om de auto thuis te laten. Dit zorgt niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar werkt ook toevallige ontmoetingen in de hand. Door bijkomend rustpunten in het groen te integreren, maakt ons “doorrij-centrum” plaats voor een “verblijf-centrum” waar het aangenaam samenkomen is om onze gemeentekern écht te beleven.