Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Hij doet dit onder andere door:

 

  • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid
  • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiaitieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private en publieke, die sportieve activiteiten ontplooien in de gemeente.
  • Het voorstellen van de op behoefte afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding.
  • Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur.
  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documenten en informatie.
  • De deelname aan het geregeld gemeentelijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlingen uitwisseling en informatie.

 

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefeningen bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.