Schoolpremie 2022-2023

De koopkracht daalt en dit is nefast bij kwetsbare gezinnen bij de start van het school- en werkjaar. Daarom bieden we een bijkomende schoolpremie aan. De schoolpremie bestaat uit een jaarlijks éénmalige opstartpremie van 80 euro (kleuters en lagere schoolkinderen) of 100 euro (leerlingen uit secundair onderwijs). Bij kleuters en lagere schoolkinderen wordt de opstartpremie aangevuld met een maandelijkse extra forfait van 20 euro voor ondersteuning in opvang en schoolmaaltijden. De steun wordt toegekend aan Kuurnse gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar.

Vanaf 01 september 2022 kan je de schoolpremie aanvragen.

Voorwaarden

Gezinnen kunnen zelf eenvoudig nagaan of ze recht hebben op een schoolpremie via referentiebudgetten per type huishouden. De premie aanvragen kan via onze brugfiguren Marlies en Isabel in het onderwijs of via de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

  • Toekenningsvoorwaarden

1. De steun wordt toegekend aan gezinnen gedomicilieerd te Kuurne met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar.

2. De steun wordt toegekend aan de gezinnen waarvan het volledige netto maandelijkse gezinsinkomen gelijk of lager is dan het referentiebudget dat nodig is om menswaardig te leven volgens CEBUD:

Referentiebudgetten in euro - berekend volgens CEBUD 2022
  Sociale huisvesting  Private huisvesting 
Alleenstaande met 1 kind 1613 2026
Alleenstaande met 2 kinderen 1942 2362
Alleenstaande met 3 kinderen 2130 2614
Alleenstaande met 4 kinderen 2728 3211
Alleenstaande met 5 kinderen 3274 3758
Alleenstaande met 6 kinderen of meer 3531 4014
     
Koppel met 1 kind 1996 2316
Koppel met 2 kinderen 2273 2589
Koppel met 3 kinderen 2663 3043
Koppel met 4 kinderen 3251 3630
Koppel met 5 kinderen 3801 4181
Koppel met 6 kinderen of meer 4056 4436

 

Extra informatie