Schoolpremie 2023-2024

Om kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij de start van het nieuwe schooljaar biedt het lokaal bestuur Kuurne een bijkomende schoolpremie.

De schoolpremie bestaat uit een jaarlijks éénmalige opstartpremie van 80 euro (kleuters en lagere schoolkinderen) of 100 euro (leerlingen uit secundair onderwijs). Bij kleuters en lagere schoolkinderen wordt de opstartpremie aangevuld met een maandelijkse extra forfait van 20 euro voor ondersteuning in opvang en schoolmaaltijden. De steun wordt toegekend aan Kuurnse gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar.

Vanaf 01 september 2023 kan je de schoolpremie aanvragen.

Voorwaarden

Gezinnen kunnen zelf eenvoudig nagaan of ze recht hebben op een schoolpremie via referentiebudgetten per type huishouden. De premie aanvragen kan via onze brugfiguren Marlies en Isabel in het onderwijs of via de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

 

Toekenningsvoorwaarden

1. De steun wordt toegekend aan gezinnen gedomicilieerd te Kuurne met schoolgaande kinderen tussen de 3 en 25 jaar.

2. De steun wordt toegekend aan de gezinnen waarvan het volledige netto maandelijkse gezinsinkomen gelijk of lager is dan het referentiebudget dat nodig is om menswaardig te leven volgens CEBUD:

 

Referentiebudgetten (Cebud 2023)

Private huur

Sociale huur

Zonder huur*

Alleenstaande met 1 kind

€ 2 122

€ 1 672

 

Alleenstaande met 2 kinderen

€ 2 898

€ 2 367

 

Alleenstaande met 3 kinderen

€ 3 192

€ 2 661

€ 2 354

Alleenstaande met 4 kinderen

€ 3 643

€ 3 112

€ 2 805

Alleenstaande met 5 kinderen

€ 4 259

€ 3 728

€ 3 421

Alleenstaande met 6 kinderen

€ 4 555

€ 4 024

€ 3 717

Koppel met 1 kind

€ 2 607

€ 2 269

 

Koppel met 2 kinderen

€ 3 381

€ 2 977

 

Koppel met 3 kinderen

€ 3 685

€ 3 281

€ 2 847

Koppel met 4 kinderen

€ 4 125

€ 3 721

€ 3 287

Koppel met 5 kinderen

€ 4 746

€ 4 342

€ 3 908

Koppel met 6 kinderen

€ 5 040

€ 4 636

€ 4 202

*Voor gezinnen met 3 of meer kinderen: Indien je inkomen boven de grens van private of sociale huur valt (kolom 2 en 3), maak je mogelijks toch recht op de schoolpremie door je netto maandelijks gezinsinkomen na aftrek van je reële maandelijkse huuruitgaven te vergelijken met kolom 4 ‘zonder huur’. Meer info via je ouderbrugfiguur of je maatschappelijk werker bij het Sociaal Huis Kuurne.

Extra informatie