Schoolpremie

De coronacrisis zorgt ervoor dat de koopkracht van heel wat gezinnen daalt. Kuurne voorziet een eenmalige premie aan kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen. De schoolpremie wordt aan de hand van een reglement uitbetaald en bestaat uit een eenmalig bedrag per kind.

Vanaf 01 januari 2021 kan je de schoolpremie aanvragen.

Het gaat over de volgende premies:

  • 45 € voor kleuters
  • 90 € voor kinderen van het lager onderwijs
  • 125 € voor studenten van het secundair onderwijs en hogescholen/universiteiten.
Voorwaarden

Kwetsbare gezinnen die in aanmerking komen, kunnen de premie digitaal aanvragen met een bewijs van verhoogde tegemoetkoming, schuldhulpverlening of covid-toeslag. Voor +18jarigen wordt een inschrijvingsbewijs van de school gevraagd.