Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum

Plangebied

Het plangebied van dit gemeentelijk RUP omvat enerzijds het volledige BPA nr 5 Centrum en anderzijds een deel van het RUP Gasthuisweide waarin de site Delhaize gelegen is.

Dit gemeentelijk RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kuurne.

Status

Definitieve vaststelling van het RUP Kuurne Centrum.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp gemeentelijk RUP Centrum liep van 1 juni 2023 tot en met 30 juli 2023.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kuurne deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum definitief werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2023.

Fases

  1. Startnota
  2. Scopingnota
  3. Voorontwerp RUP
  4. Ontwerp RUP
  5. Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing

 

Documenten

Meer info?

rup@kuurne.be