Digitaal infoscherm sportdienst - aanvraag publicatie

Als sportclub kan je reclame maken voor jullie wedstrijden via de digitale infoschermen in de sportdienst. De infoschermen hebben tot doel informatie voor de bevolking over te brengen aan elke voorbijganger.

Voorwaarden

De gevoerde publiciteit mag enkel betrekking hebben op sportwedstrijden die in Kuurne plaatsvinden en door een Kuurnse vereniging georganiseerd worden. De aanvraag moet tijdig ingediend worden via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De publicatie kan je enkel online aanvragen.

Kosten

Gratis

Extra informatie

Stap 1

Aanvragen gebeuren online met het daartoe bestemde aanvraagformulier en dit maximaal 4 weken en ten laatste op woensdag voor 12 uur, voor de geplande wedstrijd.

De aanvraag bevat minstens:

  • Gegevens van de aanvragende vereniging (naam, verantwoordelijke, e-mailadres)
  • Gegevens wedstrijd (locatie, datum, uur, competitie en bezoekende club)

Stap 2

De aanvragen worden 1 week voor de activiteit op de borden geplaatst.