Aanvraag publicatie digitale infoborden

TIP
De berichten worden ten vroegste 2 weken voorafgaand aan de activiteit op de borden geplaatst. Vermijd woordsplitsingen, dit vermindert de leesbaarheid van jouw bericht.

Gegevens aanvrager
Te publiceren tekst