Zorgcoördinatie

Bij complexe thuiszorgsituaties en/of een gebrek aan een sociaal netwerk kan de thuiszorgcoördinator de zorgbemiddeling en de zorgcoördinatie op zich nemen. Via info en advies, inschakeling van professionele hulp, zorgafstemming via overleg, opvolging via een zorgenplan en communicatieschrift, evaluatie en bijsturing komen we tot een zorg op maat van de hulpbehoevende persoon en zijn mantelzorgers.

Voorwaarden

Voor alle mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij de opstart van thuishulp en/of het verbeteren van de huidige thuiszorgsituatie.

Extra informatie

Hoe aanvragen ?

Neem contact op met de dienst thuiszorg.