Voorschotten op sociale uitkeringen

Je hebt een aanvraag gedaan bij een dienst en je moet lang wachten tot ze kunnen uitbetalen. Voorbeelden hiervan zijn: werkloosheid, ziekte-uitkering, kinderbijslag, enz. Dan kan je terecht bij de sociale dienst van het Sociaal Huis. De maatschappelijk werker zal onderzoeken of  je recht hebt op voorschotten op deze uitkeringen.

De hoogte van het bedrag dat je kan ontvangen, is begrensd tot het bedrag leefloon. Zie leefloon.

Voorwaarden

Je hebt geen inkomen of je inkomen is lager dan het bedrag leefloon.

Je hebt de aanvraag gedaan bij de hulpkas, vakbond, ziekenfonds of … en het duurt te lang vooraleer er kan worden uitbetaald.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • Uittreksels laatste 3 maanden van alle rekeningen
  • Indien mogelijk bewijs aanvraag