Vlaamse energielening - aanvraag

De Vlaamse energielening is een renteloze energielening voor het uitvoeren van energiebesparende werken.
Het betreft een consumentenkrediet en komt niet in aanmerking voor belastingvermindering.

Leningsbedrag

Maximale looptijd

Doelgroep

min. €1.250-
max. €15.000

10 jaar

Voor wie behoort tot de prioritaire doelgroep

Renteloze leningen (0%) zijn voorbehouden voor wie onder één van volgende doelgroepen valt:

  • Wie een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds geniet (klevertje ziekenfonds eindigt op 1)
  • Wie een beperkt inkomen heeft (gezamenlijk belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 31.550 euro + 1650 per persoon ten laste.
  • Wie beroep doet op schuldbemiddeling wegens betalingsmoeilijkheden
  • Wie begeleid wordt door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden rekeningen voor gas of elektriciteit
Voorwaarden

Het gaat over een woning, gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Kosten

Voor de aanvraag van een energielening betaal je geen dossierkosten.

Wat moet je meenemen?

Alle documenten die opgesomd staan op het bijgevoegde 'overzicht bijlagen aanvraagformulier'

Extra informatie

Afspraak

Op afspraak wordt een volledig aanvraagdossier opgemaakt in het woonloket. Je brengt alle nodige documenten mee.

Afspraak woonloket op dinsdag

Afspraak woonloket op donderdag

Afspraak woonloket op donderdag/vrijdag

Controle

Jouw aanvraag ondergaat een technische en financiële controle. We gaan na of de aangevraagde werken voldoen en of er voldoende mogelijkheid is om de lening terug te betalen.

Goedkeuring en uitnodiging

Na goedkeuring van de leningsaanvraag wordt u uitgenodigd voor de ondertekening van de akte in het woonloket. Alle aanvragers dienen hiervoor aanwezig te zijn.

Bij een renteloze lening gaat de aanvrager akkoord met het uitvoeren van een gratis energiescan in de woning. Een energiescan bevat een rondgang in de woning om de grote verbruikers te detecteren, worden tips gegeven om energie te besparen en wordt een pakket aan maatregelen ter waarde van 20 euro geïnstalleerd (spaarlampen, radiatorfolie, buisisolatie, verdeelstekker aan/uit, timer …)

Uitbetaling

Tot 15 maanden na ondertekening van de akte kunnen facturen ter uitbetaling worden ingediend, op voorwaarde dat een eerste factuur binnen de 12 maand wordt ingediend. Facturen worden binnen de 15 dagen uitbetaald.

Eén maand na de uitbetaling van de factuur, gaat de eerste terugbetaling door. De terugbetaling gebeurt via domiciliëring.

Op elk moment is een vervroegde terugbetaling van een deel of het volledig openstaand kapitaal mogelijk, zonder bijkomende kosten. Daarvoor neemt de kredietnemer contact op met het woonloket.