Verwarmingstoelage - aanvraag

De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur, als je je huis verwarmt met stookolie, petroleum of bulkpropaangas.

Voorwaarden

Voor wie?

  • Je woont in Kuurne
  • Je vraagt de toelage binnen de 60 dagen na levering
  • Alle leden van jouw gezin hebben een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit

Of

Jouw gezin heeft een laag inkomen (bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 20 356,30 verhoogd met 3 768,51 per persoon ten laste.

Of

Je bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en je kan uw factuur niet betalen

Wat moet je meenemen?
  • Factuur (leveringsdatum mag niet ouder zijn dan 60 dagen)
  • Identiteitskaart
  • Attest van collectieve schuldenregeling
Extra informatie

Meer info :  www.verwarmingsfonds.be
0800/90 929 (gratis telefoonnummer)

Je kan ook langskomen voor iemand anders met een kopie van de identiteitskaart en een getekende volmacht.