Verwarmingstoelage - aanvraag

De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur, als je je huis verwarmt met stookolie, petroleum of bulkpropaangas.

Voorwaarden

Voor wie?

  • Je woont in Kuurne
  • Je vraagt de toelage binnen de 60 dagen na levering
  • Alle leden van jouw gezin hebben een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit

Of

Jouw gezin heeft een laag inkomen (bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan   23.383,50 verhoogd met € 4.327 per persoon ten laste.

Of

Je bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en je kan uw factuur niet betalen

Wat moet je meenemen?
  • Factuur (leveringsdatum mag niet ouder zijn dan 60 dagen)
  • Identiteitskaart
  • Attest van collectieve schuldenregeling
Extra informatie

Meer info :  www.verwarmingsfonds.be
0800/90 929 (gratis telefoonnummer)

Je kan ook langskomen voor iemand anders met een kopie van de identiteitskaart en een getekende volmacht.