Ter beschikking stelling van de sportinfrastructuur - aanvraag

In Kuurne kan je volgende sportlocaties huren, deze zijn allen gelegen op het Kuurnse sportpark, Nieuwenhuyse 49:

  • Sporthal
  • Turnzaal
  • Judobeuk
  • Voetbalvelden
  • Tennisterreinen
  • Kleedkamers
Voorwaarden

De sportinfrastructuur kan enkel gehuurd worden in functie van sportactiviteiten. Per locatie kunnen er specifieke voorwaarden vastgelegd worden. Voor meer informatie hierover kan je altijd terecht bij de Sportdienst.

Wat moet je meenemen?

Sportgerief breng je zelf mee.

Bij de huur van een zaaldeel of een terrein krijg je een kleedkamer toegewezen, uitgezonderd bij de huur van een tennisveld. Indien je reserveert om te tennissen en nadien ook wilt douchen, wordt hiervoor € 1,50 per persoon gevraagd.

Extra informatie

Ter beschikking stelling van de sportinfrastructuur

Stap 1:

Aanvraag

Je richt je aanvraag schriftelijk aan de sportdienst. dit kan via:

  • E-loket
  • Email
  • Aanvraagformulier te verkrijgen bij het onthaal van het zwembad.

Uw reservatie is pas officieel na schriftelijke bevestiging van de sportdienst.

Stap 2:

Bevestiging

De bevestiging gebeurt schriftelijk door de sportdienst via het door u gekozen kanaal. Indien de gevraagde ruimte niet beschikbaar is, kan u altijd een alternatief worden voorgelegd.

Uw mag pas de ruimte betreden na ontvangst van de betaling.