Ten laste neming - verbintenis

Wanneer een vreemdeling voor kort verblijf (maximum 90 dagen) als toerist of voor familiebezoek naar België komt, en zelf niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen, kan iemand zich garant stellen. Een burger neemt dan de verplichting op zich om financieel garant te staan en verbindt zich ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd OCMW en van de ten laste genomen persoon om zijn kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëringskosten ten laste te nemen.

Voorwaarden

De garant moet Belg zijn, of voor een onbepaalde duur gemachtigd om zich er te vestigen.

Er zijn drie mogelijke gevallen:

  • De vreemdeling heeft geen visum nodig: de verbintenis wordt overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, samen met de nodige bewijsstukken.
  • De vreemdeling heeft een visum nodig, en zijn thuisland heeft een Belgische ambassade/consulaat: de garant krijgt de verbintenis na legalisatie terug mee.
  • De vreemdeling heeft een visum nodig, en zijn thuisland heeft geen Belgische ambassade/consulaat: de verbintenis wordt overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, samen met de nodige bewijsstukken.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Wanneer in het thuisland van de vreemdeling geen Belgische ambassade/consulaat is, of hij is niet visumplichtig, moet de garant de nodige bewijsstukken voorleggen zoals bijvoorbeeld de laatste drie loonfiches.

De garant dient zich persoonlijk te melden met identiteitsdocumenten.

Extra informatie

De garant vult de verbintenis in en ondertekent die. Het gemeentebestuur legaliseert dit.