Taxivergunning - aanvraag

Voor het uitbaten van een taxibedrijf is een vergunning noodzakelijk. Het gemeentebestuur Kuurne levert de vergunning af.

Voorwaarden

Gewest: besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Gemeente (GAS): taxi en VVB-reglement opgenomen in de algemene politieverordening

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
 • een kopie van uw identiteitskaart
 • de statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een afschrift van het Belgisch Staatsblad
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
 • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)
Extra informatie

Nieuwe aanvraag

Vul het aanvraagformulier in. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch. Vergeet niet om de gevraagde documenten toe te voegen om de aanvraag te vervolledigen. Je bezorgt de documenten aan het omgevingsloket.

Goedkeuring of weigering

Na goedkeuring door het College van burgemeester en schepenen word je gecontacteerd en kan je jouw vergunning afhalen.

Wijziging voertuigen

Je bezorgt het omgevingsloket de documenten van jouw nieuwe wagen(s). Op basis hiervan wordt een nieuwe vergunning aangemaakt. Je hebt hiervoor volgende documenten nodig:

 • Verzekering
 • Factuur
 • Inschrijvingsbewijs

Je ruilt jouw oude vergunning tegen de nieuwe.