Subsidie projecten

Een activiteit die voor de eerste of tweede keer georganiseerd wordt in Kuurne, kan subsidies ontvangen van de gemeente Kuurne.

Voorwaarden
  • Het project vindt plaats in Kuurne of heeft een start- of aankomstplaats in Kuurne.
  • Het project staat op zichzelf en vormt geen onderdeel van een andere activiteit (bv. Ezelsfeesten).
  • Het project is openbaar, is voor iedereen toegankelijk en bereikt voldoende extern publiek. Dit moet worden aangetoond door de promotie.
  • Het project heeft een gemeenschapsvormend effect voor Kuurne. Het project wordt voor Kuurne of overwegend door Kuurnse vrijwilligers georganiseerd.

Regelgeving

Subsidiereglement projecten

Formulier

Aanvraagformulier projecten (pdf)

Aanvraagformulier projecten (docx)