Subsidie kleine en middelgrote activiteiten - aanvraag

Organiseer je een activiteit die al minstens 2 keer eerder gesubsidieerd werd, dan kan je een subsidie ontvangen voor kleine en middelgrote activiteiten. Je activiteit mag niet aan de voorwaarden voldoen om een evenementensubsidie te ontvangen.

Voorwaarden
  • De activiteit vindt plaats in Kuurne of heeft een start- of aankomstplaats in Kuurne.
  • De activiteit staat op zichzelf en vormt geen onderdeel van een andere activiteit (bv. Ezelsfeesten).
  • De activiteit is openbaar,  voor iedereen toegankelijk en bereikt voldoende extern publiek. Niet enkel leden van de vereniging en sympathisanten zijn aanwezig op de activiteit. Dit moet worden aangetoond door de promotie.
  • De activiteit heeft een gemeenschapsvormend effect voor Kuurne. De activiteit wordt voor Kuurne of (overwegend) door Kuurnse vrijwilligers georganiseerd.
  • De activiteit werd al minstens twee keer eerder door het gemeentebestuur Kuurne gesubsidieerd in de afgelopen vijf jaar.

De activiteit komt niet in aanmerking binnen het subsidiereglement betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen of binnen het subsidiereglement betreffende het subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten.

Regelgeving

Reglement kleine en middelgrote activiteiten

Formulieren

Aanvraagformulier (pdf)

Aanvraagformulier (docx)