Samenstelling van het gezin - attest

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor jouw eigen gezin.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Jouw identiteitskaart