Rijbewijs-Europees - aanvraag

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kosten

Een Europees rijbewijs kost € 25,00.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
Extra informatie

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

Tussen 2013 en 2033 worden de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen door het nieuwe rijbewijs bankkaartmodel. Alle inwoners krijgen hiervoor systematisch een uitnodiging, zoveel mogelijk parellel met de vernieuwing van de eID (elektronische identiteitskaart), zodat je slecht één maal moet langskomen in het gemeentehuis.

Stap 1:

Aanvraag

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. Dit doe je persoonlijk. Indien je over een recente eID beschikt wordt de foto automatisch overgenomen. In het andere geval wordt een nieuwe foto gevraagd.

Maak een afspraak voor de aanvraag

Stap 2:

Bevestiging

1 week na de aanvraag mag je terug langskomen in het gemeentehuis voor het ophalen van jouw nieuw rijbewijs. Je brengt jouw oude rijbewijs mee.

Maak een afspraak voor afhaling