Rijbewijs-Europees - aanvraag

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kosten

Een Europees rijbewijs kost € 25,00.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
Extra informatie

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

Tussen 2013 en 2033 worden de oude papieren rijbewijzen geleidelijk aan vervangen door het nieuwe rijbewijs bankkaartmodel. Alle inwoners krijgen hiervoor systematisch een uitnodiging, zoveel mogelijk parellel met de vernieuwing van de eID (elektronische identiteitskaart), zodat je slecht één maal moet langskomen in het gemeentehuis.

Stap 1:

Aanvraag

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven. Dit doet u persoonlijk. Indien uw over een recente eID beschikt wordt de foto automatisch overgenomen. In het andere geval wordt een nieuwe foto gevraagd.

Stap 2:

Bevestiging

1 week na de aanvraag mag u terug langskomen in het gemeentehuis voor het ophalen van uw nieuw rijbewijs. Uw oud rijbewijs moet u meebrengen en afgeven