Rijbewijs - aanvraag

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet in het bezit zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kosten

Een Europees rijbewijs kost € 25,00.

Betalen kan met Bancontact, Visa/Mastercard, Google Pay/Apple Pay en Payconiq.

Wat moet je meenemen?
  • jouw identiteitskaart
  • jouw voorlopig rijbewijs
  • het document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum
Extra informatie

Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit

Tussen 2013 en 2033 worden de oude papieren rijbewijzen geleidelijk vervangen door het nieuwe Europese rijbewijs bankkaartmodel. Je kan ook op eigen initiatief een nieuw rijbewijs aanvragen.

 

Stap 1:

Aanvraag

Je vraagt het Europese rijbewijs persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven. Indien je over een recente eID beschikt wordt de foto automatisch overgenomen. In het andere geval wordt een nieuwe foto gevraagd.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor aanvraag rijbewijs

Stap 2:

AFHALING

Ten vroegste één week na de aanvraag kan je jouw nieuw rijbewijs afhalen in het gemeentehuis. Je brengt jouw oude rijbewijs mee.

Opgelet: het gemeentehuis is enkel open op afspraak!

Maak een afspraak voor afhaling rijbewijs