Referentieadres

Postadres voor personen zonder vaste verblijfplaats. Het referentieadres kan enkel toegekend worden voor een woonplaats op het grondgebied van de gemeente.

Voorwaarden

Personen die geen eigen vast adres hebben zoals schippers, kermisreizigers en militairen. Personen die naar het buitenland vertrekken voor studie- of zakenreizen en voor maximum 1 jaar. Personen die, doordat ze geen of niet langer een verblijfplaats hebben, beroep doen op de diensten van het OCMW, komen in aanmerking voor inschrijving op het adres van het OCMW.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
 • je identiteitskaart en indien relevant die van je gezin
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van die beslissing
 • een ondertekende verklaring van de referentiepersoon zelf en zijn identiteitskaart.
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Landsverdediging of van zijn vertegenwoordiger.
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Buitenlandse Zaken.
  of een attest uitgereikt door de werkgever of de onderwijsinstelling.
  of een attest uitgereikt door het OCMW.
  of een attest van de gerechtelijke instantie.
Extra informatie

Aangifte

De persoon die geen vast adres heeft, doet aangifte van het referentieadres bij de dienst burgerzaken.

Personen die de maatschappelijke bijstand vragen of het bestaansminimum, komen in aanmerking voor inschrijving op het adres van het OCMW. Dit wegens gebrek aan voldoende bestaansmiddelen en doordat ze geen of niet langer een verblijfplaats hebben.

Controle

De wijkagent gaat langs op dit adres en laat de bewoner van deze woning tekenen voor toestemming. Deze persoon heeft de plicht om de briefwisseling door te sturen.

Na het bezoek van de wijkagent moet de aanvrager terug langskomen om zijn adres te overschrijven op de identiteitskaart, daarvoor dient hij/zij te beschikken over de pukcode.