Rattenbestrijding

Ratten zijn niet alleen verspreiders van ziekten, ze brengen ook schade toe aan de oevers van grachten en waterlopen, aan gewassen, knagen aan isolatiemateriaal en elektrische leidingen. Daarnaast eten ratten aan voedselvoorraden van andere dieren en bevuilen deze met hun uitwerpselen. Kortom, ratten betekenen een afschrikking voor de meeste mensen. Je kan de aanwezigheid van bruine ratten voorkomen door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden, want bruine ratten vindt men enkel op plaatsen waar voedsel aanwezig is.

Extra informatie

Preventie en bestrijding

Enkele preventieve tips:

  • Laat geen etensresten rondslingeren, berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers;
  • Voeder uw dieren bij voorkeur 's morgens, zodat er 's nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken en vermijd het overvloedig voederen van uw dieren;
  • Berg vuilniszakken op in afgesloten containers;
  • Ook in volières kan men het best zorgen voor een harde bodem of een gaasdraad in de bodem inwerken, zodat de voedselvoorraden voor ratten moeilijker toegankelijk worden;
  • Scherm verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster, ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is, worden best telkens dicht gedaan.

Bestrijding:

De gemeente, de provincie en het gewest moeten enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich nemen voor de openbare waterlopen en weggrachten en openbare domeinen. 

Alle eigenaars of huurders van eigendommen waar ratten zich bevinden, moeten deze dieren onmiddellijk verdelgen. Je kan in doe-het-zelf-zaken of tuincentra vergif aankopen. Indien je opmerkt dat het een grote plaag is, kan je ook steeds contact opnemen met een gespecialiseerde verdelgingsfirma.

Neem contact

Wanneer je ratten gezien hebt op openbaar domein, kan je dit blijven melden aan het omgevingsloket. Op openbaar domein blijft de gemeente actief verder werken aan de bestrijding door lokaasbakken en/of rattenvergif te plaatsen.